ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง, การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ, การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความหมาย, การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

            เป็นมาตรฐานมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการ ประกาศใช้แล้ว อาทิเช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินที่ไม่ใช่ทะเล มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม และมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  เป็นต้น

           มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดเหล่านี้ เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เมื่อมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด เสมอภาคกันและต่อเนื่อง รวมทั้งจะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการหรือนักลงทุน ผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญด้วย

           นอกจากนี้เพื่อให้การใช้มาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสนับสนุนการกระจายอำนาจตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕ ยังได้มีการกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตควบคุมมลพิษซึ่งเป็นพื้นที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมวิกฤต มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดให้สูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดไว้แล้วได

การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง, การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ, การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความหมาย, การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu