ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง, กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ, กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหมาย, กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีแนวทางและมาตรการต่าง ๆที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป  ซึ่งขึ้นกับสถานภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ในขณะนั้นแนวทางและมาตรการดังกล่าวจะมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีทุกลักษณะประกอบกัน ดังนี้


          - การรักษาและฟื้นฟู เพื่อการปรับปรุง แก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประสบปัญหาหรือถูกทำลายไปแล้ว โดยจะต้องเร่งแก้ไข สงวนรักษามิให้เกิดความเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น และขณะเดียวกันจะต้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสียไปให้กลับฟื้นคืนสภาพ


          - การป้องกัน โดยการควบคุมการดำเนินงานและการพัฒนาต่าง ๆ ให้มีการป้องกันการทำลายสภาพแวดล้อม หรือให้มีการกำจัดสารมลพิษต่าง ๆ ด้วยการวางแผนป้องกันตั้งแต่เริ่ม ดำเนินโครงการ

           - การส่งเสริม โดยการให้การศึกษา ความรู้และความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมและมีความคิดที่จะร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอย

 

           เพื่อให้บรรลุแนวทางและมาตรการดังกล่าวข้างต้น จึงต้องมีกลยุทธ์/เครื่องมือในการนำ มาใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาพรวม ระดับพื้นที่ และระดับ โครงการ ดังนี้คือ
๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกลไกของการบริหารและการจัดการโดยทั่วไป
๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่. ๓. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
    ระดับโครงการ

กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง, กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ, กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหมาย, กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu