ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์, ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ หมายถึง, ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ คือ, ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ ความหมาย, ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

          ๑. การลงทุนจะสูงกว่าการปลูกพืชในดินมาก เพราะต้องใช้เทคโนโลยีสูง ต้องใช้น้ำที่สะอาดและมีความบริสุทธิ์สูงกว่าการปลูกพืชในดิน และต้องใช้โรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้จึงจะให้ผลดี โดยเฉพาะในการปลูกพืชปลอดสารพิษ 
          ๒. ต้องใช้ประสบการณ์ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดมากกว่าการปลูกพืชในดิน โดยเฉพาะเทคนิคการปลูกพืชในน้ำที่เป็นระบบปิด (closed system) ซึ่งน้ำมีการไหลหมุนเวียน ถึงแม้จะมีการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอนก็ตาม
          ๓. การขัดข้องของกระแสไฟฟ้า การชำรุดของเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า หากแก้ไขไม่ทันก็จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการตายของพืชได้
          ๔. มีความเสี่ยงต่อโรคในน้ำค่อนข้างมาก เพราะน้ำนำพาการกระจายของโรคพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกิดกับรากซึ่งยากต่อการรักษา
          ๕. ไม่สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ และยังทำให้พืชขาดจุลินทรีย์ในดินบางชนิดที่อยู่รอบๆรากพืช อาทิ ไรโซเบียม (rhizobium) ในปมรากถั่ว ที่สามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศมาให้พืชใช้โดยตรง ตลอดจนจุลินทรีย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อพืช เช่น actinomycetes blue green algae และ photosynthetic bacteria เป็นต้น

ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์, ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ หมายถึง, ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ คือ, ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ ความหมาย, ข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu