ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย, การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย หมายถึง, การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย คือ, การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย ความหมาย, การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย

          การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย หมายถึง การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตรายที่เก็บกักไว้   ณ  จุดกำเนิดเพื่อลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายไปทำการบำบัดและกำจัดทำลายการเก็บขนและขนส่งของเสียที่เป็นอันตรายสามารถทำได้ทั้งโดยการใช้รถยนต์  เรือ  หรือ รถไฟ การบรรทุกของเสียไปกำจัดอาจทำได้  ๒ วิธี  คือ สูบของเสียใส่ในตัวถังบรรทุกของพาหนะซึ่งปกปิดมิดชิดทุกด้าน และใส่ของเสียในถังที่มีฝาปิดมิดชิดและตั้งวางเรียงในตัวถังบรรทุกของพาหนะ
          พาหนะที่ใช้เก็บขนของเสียที่เป็นอันตรายควรจะมีลักษณะแตกต่างจากพาหนะทั่วไป เช่น ต้องแข็งแรงสามารถป้องกันการรั่วซึมไหลของของเสีย ในกรณีอุบัติเหตุมีสัญลักษณ์หรือคำเตือนให้รู้ว่าเป็นของเสียที่เป็นอันตราย ต้องมีระบบควบคุมไม่ให้ของเสียหกหล่นระหว่างการขนส่ง   ในบางประเทศต้องมีใบกำกับการขนส่งของเสียที่เป็นอันตรายด้วย   ในใบกำกับจะระบุชื่อผู้ผลิตของเสีย  ผู้ที่ทำการเก็บขนและขนส่ง สถานที่ที่จะนำไปกำจัด รวมทั้งระบุชนิดและปริมาณของของเสีย   ลักษณะภาชนะบรรจุตลอดจนคำเตือนสำหรับของเสียที่ต้องได้รับการเก็บขนและขนส่งด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษใบกำกับการขนส่งนี้ ต้องมีสำเนาอย่างน้อย ๔ ฉบับให้ผู้ผลิตของเสีย ผู้ขนส่ง ผู้ดูแลสถานที่ กำจัด และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำของเสียไปทิ้งที่อื่น

การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย, การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย หมายถึง, การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย คือ, การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย ความหมาย, การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu