แสดง 1 - 10 จาก 113 รายการ

เวที

เวที

         เวทีลิเกมี๒แบบคือเวทีลิเกแบบเดิมและเวทีลิเกลอยฟ้า           เวทีลิเกแ ...

คุณสมบัติของการคูณเมตริก

คุณสมบัติของการคูณเมตริก

          ถ้าA,B,Cเป็นเมตริกซึ่งทำให้การคูณที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นไปได้ จะพบว่าการคูณเมตริกมีคุณสมบัติบางประการต่างจากการคูณจำนวนดังจะกล ...

ความเป็นมาของการสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม

ความเป็นมาของการสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม

         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันวิทยาการของการสำรวจทรัพยากรจากระยะไกล ...

การจำแนกประเภทป่าไม้

การจำแนกประเภทป่าไม้

         ตามหลักวิชาพฤกษศาสตร์ บรรดาต้นไม้ในป่าจำแนกออกได้เป็น ๓ประเภทคือต้นไม้ในตระกูลสน ในวงการค้าเรียกว่าไม้เนื้ออ่อนต้นไม้ที ...