ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การจำแนกประเภทป่าไม้, การจำแนกประเภทป่าไม้ หมายถึง, การจำแนกประเภทป่าไม้ คือ, การจำแนกประเภทป่าไม้ ความหมาย, การจำแนกประเภทป่าไม้ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การจำแนกประเภทป่าไม้

          ตามหลักวิชาพฤกษศาสตร์  บรรดาต้นไม้ในป่าจำแนกออกได้เป็น  ๓ ประเภท คือ ต้นไม้ในตระกูลสน  ในวงการค้าเรียกว่า ไม้เนื้ออ่อน ต้นไม้ที่มีใบเลี้ยงเดี่ยว  (monocots) คือ ต้นปาล์มและไม้ไผ่ สำหรับต้นปาล์มนั้น  เนื้อไม้ไม่มีค่าในวงการค้า แต่มีการนำไปใช้ในท้องถิ่นอยู่บ้าง ส่วนไม้ไผ่มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง  และต้นไม้ใบกว้าง  (broadleaves)  หรือ  ในวงการค้า เรียกว่า ไม้เนื้อแข็ง (hard wood) สำหรับประเทศไทยป่าไม้ส่วนใหญ่จัดเข้าเป็นไม้ใบกว้าง เนื้อแข็ง ถ้าป่าใดมีต้นไม้ประเภทใดเป็นส่วนใหญ่ ก็ถือว่าเป็นป่าไม้ประเภทนั้น ๆ  ส่วนต้นไม้ที่มีใบเลี้ยงเดี่ยวก็มีป่าไผ่ทางจังหวัดกาญจนบุรีมาก  และป่าในโซนร้อนอีกหลายประเทศ เช่น อินเดีย ปากีสถาน แต่มีเนื้อที่ไม่มากพอที่จะจัดเป็นป่าอีกประเภทหนึ่งของโลก

ตาราง

ตารางที่ ๓
ส่วนประกอบของป่าไม้ของโลก

๑ ผลรวมของป่าตระกูลสนและป่าใบกว้างเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว ไม่ถือว่าเป็นผลรวมของป่าไม้ทั้งสองประเภท เพราะมิได้      แสดงรายละเอียดถึงพื้นที่ที่กฎหมายห้ามมิให้มีการทำไม้
( ) ตัวเลขที่ยังไม่สมบูรณ์

          จากตารางที่ ๓ นี้ จะเห็นได้ว่า พื้นที่ที่เป็นป่าไม้ใบกว้าง มีมากกว่าป่าไม้ตระกูลสน  และป่าไม้ทั้งสองประเภทมีเนื้อที่ลดน้อยลงมาก นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีอุตสาหกรรมมาก  มีพื้นที่ป่าไม้ตระกูลสนมากกว่าประเทศที่มีอุตสาหกรรมน้อย  เพราะไม้ตระกูลสนถูกนำมาเป็นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าไม้ใบกว้าง อย่างไรก็ดี อัตราการใช้ไม้ใบกว้างในวงการอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย  ๆ

ตาราง

ตารางที่ ๔
ปริมาตรของไม้ที่ยืนต้นอยู่ในป่าในโลก

          จากตารางที่ ๔ พื้นที่ป่าทึบ (สมบูรณ์) ซึ่งมีอยู่  ๒,๘๐๐ ล้านเฮกตาร์ประเมินว่า มีปริมาตรไม้ยืนต้นอยู่ประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และในป่าโปร่งซึ่งมีเนื้อที่อยู่ประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านเฮกตาร์ มีปริมาตรไม้ยืนต้นอยู่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ในจำนวนปริมาตรไม้ป่าทึบที่มีอยู่ ๓๑๐,๐๐๐  ล้านลูกบาศก์เมตรนั้น ปรากฏว่า เป็นไม้ตระกูลสนเสีย  ๑๐๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากจำนวนที่มีการทำออกจากป่าทั้งสิ้นประมาณ  ๑๐,๐๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ  ๑.๑   ของไม้ตระกูลสนทั้งหมด

ตาราง

ตารางที่ ๕ ปริมาตรไม้ยืนต้นต่อคน 

          ดังได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า  ปริมาตรเนื้อไม้ต่อคนเป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะของทรัพยากรป่าไม้ได้ดีกว่าการแสดงออกของเนื้อที่ป่าไม้ต่อคน  ตัวเลขในตารางที่ ๕ เป็นการประเมินปริมาตรเนื้อไม้ต่อคนในภาคพื้นต่าง ๆ  ของโลก เมื่อพิจารณาภาคพื้นต่าง ๆ  แล้วจะเห็นได้ว่า อเมริกาใต้มีปริมาตรเนื้อไม้ต่อคนสูงที่สุดถึง ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร รองลงไปก็ได้แก่
ประเทศในย่านแปซิฟิก ซึ่งมีอยู่คนละ ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร  สหภาพโซเวียตรุสเซีย ๓๐๐  ลูกบาศก์เมตร และอเมริกาเหนือ ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนในเอเชียมีปริมาตรเนื้อไม้ต่ำสุดเพียง ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อคน  สถิติตัวเลขที่แสดงข้างต้นได้ถือตามประชากรของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หากจะถือตามประชากรของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งมีอยู่ถึง ๔,๕๕๔ ล้านคน  แล้ว  ปริมาตรเนื้อไม้ต่อคนของโลก  ซึ่งมีอยู่  ๘๕  ลูกบาศก์เมตรนั้น อาจไม่ถึง ๔๐ ลูกบาศก์เมตรหรือน้อยกว่านี้ก็ได้

การจำแนกประเภทป่าไม้, การจำแนกประเภทป่าไม้ หมายถึง, การจำแนกประเภทป่าไม้ คือ, การจำแนกประเภทป่าไม้ ความหมาย, การจำแนกประเภทป่าไม้ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu