แสดง 81 - 90 จาก 96 รายการ

โรคเฉพาะของหญิง

โรคเฉพาะของหญิง

         โรคเฉพาะของหญิง หมายถึงโรคต่างๆของอวัยวะสืบพันธุ์หญิงได้แก่ โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก,ช่องคลอด, ปากมดลูก,ตัวมดลูก,รังไ ...

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

         ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมารดาและทารกในท้องถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องที่พบบ่อยๆได้แก่  & ...

การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

         เมื่อหญิงย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือเริ่มมีประจำเดือนจะมีไข่สุกและหลุดออกจากรังไข่ในระยะนี้ถ้ามีการร่วมเพศตัวอสุจิของชายจำนวนหลายล้านตัวจะ ...

คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

คำนิยามบางคำที่ควรทราบจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

         ยาแผนปัจจุบัน หมายความว่ายาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันหรือการบำบัดโรคส ...

ข้อสังเกตบางประการในการใช้ยารักษาโรค

ข้อสังเกตบางประการในการใช้ยารักษาโรค

         ความมุ่งหมายในการใช้ยารักษาโรคคือ ต้องการให้โรคหายเร็วที่สุดไม่มีร่องรอยโรคเหลืออยู่ ไม่เกิดผลเสียจากการใช้ยา และสิ้นเปลือง ...

อันตรายจากยา

อันตรายจากยา

         ยาเป็นเสมือนดาบสองคมคือให้คุณเมื่อใช้ถูกและให้โทษเมื่อใช้ผิดผู้ใช้ยาพึงระลึกถึงอันตรายที่อาจเกิดจากยาไว้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ย ...

การศึกษาพิษของยาในสัตว์

การศึกษาพิษของยาในสัตว์

         อาจทำได้๒แบบคือศึกษาพิษปัจจุบันและพิษเรื้อรังซึ่งเกิดจากการใช้ยานานๆหาขนาดยาที่ทำให้สัตว์ตายร้อยละ๕๐      & ...

ขั้นตอนในการผลิตยา

ขั้นตอนในการผลิตยา

         การผลิตยามีหลักใหญ่ๆคือถ้าเป็นยาจากพืชต้องสืบสวนให้แน่นอนเสียก่อนว่าพืชนั้นสามารถรักษาโรคได้จริงส่วนไหนของพืชทีมีแก่นยา(ยาหลัก)มากที่สุด ...