ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์, ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ หมายถึง, ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ คือ, ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ความหมาย, ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

          ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมารดาและทารกในท้อง ถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง ที่พบบ่อยๆ ได้แก่
          ๑. การคลื่นไส้อาเจียนอย่างมากระหว่างตั้งครรภ์
          ๒. การแท้ง
          ๓. การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก
          ๔. การตั้งครรภ์นอกมดลูก
          ๕. ภาวะพิษแห่งครรภ์
          ๖. รกเกาะต่ำ
          ๗. รกลอกตัวก่อนกำหนด
          ๘. ครรภ์แฝด
          ๙. ครรภ์แฝดน้ำ
          ๑๐. ครรภ์เกินกำหนด


การคลื่นไส้อาเจียนอย่างมากระหว่างตั้งครรภ์

          อาการแพ้ท้อง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะจะพบได้ ๑ ใน ๓ ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด มักจะเกิดระหว่างอายุครรภ์ ๖-๑๒ สัปดาห์ และจะหายไปเองภายหลังอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ แต่บางรายอาจเป็นนานกว่านั้นก็ได้
          ถ้าอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นมาก และเป็นตลอดทั้งวัน  จนกระทั่งร่างกายได้รับอาหารและน้ำไม่เพียงพอ ทำให้มีผลร้ายอื่นๆ ตามมาจนอาจเป็นอันตรายได้ ถ้าได้รับการช่วยเหลือและดูแลไม่ทัน
          การป้องกันภาวะแทรกซ้อนชนิดนี้  ควรกระทำโดยรีบปรึกษาแพทย์ เมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าว เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างถูกวิธีรวมทั้งป้องกันอาการแทรกซ้อนอันตรายอื่นๆ ที่จะตามมา


การแท้ง

          การแท้งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์ พบประมาณร้อยละ ๑๐-๑๕ ของการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่อาการเมื่อเริ่มจะแท้งจะมีเลือดออกทางช่องคลอด  ในระยะแรกมักจะออกไม่มาก ต่อมาจะปวดท้องเป็นพักๆ คล้ายปวดประจำเดือนแต่มากกว่าอันตรายสำคัญของการแท้ง  คือ การตกเลือด เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้ ในรายที่ไปทำแท้งโดยผิดกฎหมายอาจพบอาการแทรกซ้อนได้มาก เนื่องจากมีการติดเชื้อ  เช่น มีไข้สูง  เลือดเป็นพิษ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ มดลูกทะลุเนื้อเน่าตาย และบาดทะยัก เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นอันตราย


การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

          การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก คือ ภาวะที่รกเปลี่ยนเป็นเม็ดใสๆ คล้ายเม็ดสาคู หรือไข่ปลาอุกรวมกันเป็นพวงคล้ายพวงองุ่นอยู่ภายในโพรงมดลูก ทำให้มดลูกมีขนาดโตอย่างรวดเร็ว ไม่ได้สัดส่วนกับระยะที่ขาดประจำเดือน  มักมีอาการแพ้ท้องมากกว่าธรรมดา  และอาจมีอาการของพิษแห่งครรภ์ร่วมด้วย เช่น  บวม ความดันเลือดสูง และมีไข่ขาวในปัสสาวะ อาการที่สำคัญ ได้แก่ เลือดออกทางช่องคลอดกะปริบกะปรอย  หรืออาจออกครั้งละมากๆ พร้อมกับมีเม็ดคล้ายเม็ดสาคูออกมาด้วย
          โรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่นอน  แต่ครรภ์ผิดปกติชนิดนี้จะต้องแท้งออกมาเสมอ อันตรายที่สำคัญ คือ การตกเลือดขณะแท้ง ดังนั้น ถ้ามีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ ทันที
          อันตรายที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง คือ ครรภ์ไข่ปลาอุกอาจเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งได้ ดังนั้น ผู้ป่วยโรคนี้จำเป็นต้องไปรับการตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาและดูการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ในบางรายที่มีบุตรเพียงพอแล้ว แพทย์อาจพิจารณาตัดมดลูกออก ในกรณีที่ไม่ได้ตัดมดลูกออกผู้ป่วยไม่ควรตั้งครรภ์อีกในระยะหลังแท้งอย่างน้อย ๑ ปี


การตั้งครรภ์นอกมดลูก

          การตั้งครรภ์นอกมดลูก เกิดจากไข่ที่ผสมแล้วฝังตัวและเจริญเติบโต ภายนอกโพรงมดลูก พบได้ประมาณร้อยละ ๐.๕-๑ ของการตั้งครรภ์   ส่วนใหญ่เกิดที่ท่อนำไข่
          สาเหตุเกิดจากเหตุต่างๆ ที่ทำให้ไข่ผสมแล้วเดินทางเข้าไปถึงโพรงมดลูกไม่ได้ หรือไปช้ากว่าธรรมดาจึงต้องฝังตัวก่อน เช่น การตีบของท่อนำไข่
          การตั้งครรภ์นอกมดลูกมักจะดำเนินไปไม่ตลอดถึงครบกำหนด ส่วนมากจะพบว่ามีการแท้งหลุดออกมาหรือการแตกของท่อนำไข่เป็นสาเหตุให้มีเลือดออกในช่องท้อง ถ้าได้รับการรักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้
          อาการสำคัญนำมาพบแพทย์ คือ ปวดท้องน้อยในระยะแรกอาจปวดข้างใดข้างหนึ่ง แต่ต่อมามักปวดทั้งสองข้าง มักมีประวัติขาดประจำเดือน อาจมีเลือดออกทางช่องคลอดกะปริบกะปรอย
          ถ้ามีเลือดออกในช่องท้องเนื่องจากการแท้งหรือท่อนำไข่แตก จะมีอาการเป็นลม ซีด เหงื่อแตก ใจสั่นและหมดสติในที่สุดการรักษา คือ การผ่าตัด

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์, ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ หมายถึง, ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ คือ, ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ความหมาย, ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu