ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หมวดอักษรศาสตร์, หมวดอักษรศาสตร์ หมายถึง, หมวดอักษรศาสตร์ คือ, หมวดอักษรศาสตร์ ความหมาย, หมวดอักษรศาสตร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
หมวดอักษรศาสตร์

          ในบรรดาผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการจารึกสรรพวิชาลงในจารึกวัดพระเชตุพน นั้นก็คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้ทรงเป็นรัตนกวีแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ พระนิพนธ์ในพระองค์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางวรรณศิลป์ ไพเราะด้วยภาษาที่ถูกต้องตามแบบแผน อีกทั้งฉันทลักษณ์ที่ใช้ก็เป็นแบบฉบับที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้หมวดอักษรศาสตร์ และหมวดวรรณคดีนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสทรงรับเป็นธุระในการเลือกสรรเรื่องที่จะจารึก ซึ่งได้แก่ ตำราฉันท์วรรณพฤติ ๕๐ แบบ และกลบท การที่ทรงเลือกฉันท์และกลบทมาเป็นแบบอย่างนั้น ก็เพื่อที่จะได้ทะนุบำรุงความรู้ทางอักษรศาสตร์ให้เฟื่องฟู มิให้มีสภาพถดถอย ดังความที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารภไว้ว่า
          "ด้วยก่อนเก่าเหล่าลูกตระกูลปราชญ์ 
           ทั้งเชื้อชาติชนผู้ดีมียศศักดิ์
           ย่อมหัดฝึกสึกสาข้างอาลักษณ์ 
           ล้วนรู้หลักพากย์พจน์กลบทกลอน 
           ทุกวันนี้มีแต่พาลสันดานหยาบ 
           ประพฤทบาปไปเสียสิ้นแผ่นดินกระฉ่อน
           จะหาปราชญ์เจียนจะขาดพระนคร 
           จึงขอพรพุทธาไตรญาคุณ" (คัดลอกตามต้นฉบับ)

          ว่าด้วยการแต่งกลอนกลบทและกลอนกลอักษร ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงในการแต่งคำประพันธ์ กลอนกลบทคือ กลอนซึ่งเพิ่มเติมลักษณะพิเศษในการเล่นคำ สัมผัส หรือวรรณยุกต์ ให้แปลกจากบัญญัติเดิมโดยจินตนาการของ ผู้แต่ง ส่วนกลอนกลอักษรคือ กลอนที่มี วิธีการเขียนยักเยื้องไปต่างๆ ผู้ที่อ่านกลอนกลอักษรได้ต้องเข้าใจชั้นเชิงของผู้แต่ง จึงจะสามารถอ่านได้ถูกต้อง เพลงยาวกลบทมี ๔๐ บท ส่วนเพลงยาวกลอักษรมีจำนวนน้อยกว่า คือ มีเพียง ๑๐ บท กลบทและกลอักษรหลายบทมีลักษณะตรงกับในกลบท เรื่องศิริวิบุลยกิตต์ วรรณกรรมในรัชกาลที่ ๑ ผู้นิพนธ์ประกอบไปด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมหมื่นไกรสรวิชิต หลวงลิขิตปรีชา หลวงนายชาญภูเบศร์ จ่าจิตร์นุกูล ขุนธนสิทธิ์ เพลงยาวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางอักษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ผู้นิพนธ์จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญอย่างเลิศในการสร้างสรรค์ งานนิพนธ์ ซึ่งงดงามและไพเราะทางด้านวรรณศิลป์เช่นนี้ และที่ควรสังเกตก็คือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนในการพระราชนิพนธ์ถึง ๑๖ บท
           ตัวอย่างกลบทพระราชนิพนธ์ชื่อฉัตรสามชั้น
                  ๏ หวรสวาดิ์โหยถวิลโหยสวาดิ์หวร
           ครวญคนึงนึกคะเนนึกคะนึงครวญ          ใจเศร้าโศกแสนกำศรวญโศกเศร้าใจ
           เอ๋ยอกโอ้หวังวิตกโอ้อกเอ๋ย                 ไฉนฤานี้จึ่งเฉยนี้ฤาไฉน
          ไกลสถานที่สถิตย์ที่สถานไกล               แค้นใจเจบด้วยอาไลยเจบใจแค้น

          นอกจากเพลงยาวกลบทและกลอักษรแล้ว ที่เสาข้างประตูพระระเบียงพระอุโบสถชั้นนอก ก็มีโคลงกลบท ๓๘ บท ผู้นิพนธ์ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับที่แต่งเพลงยาว
                  ถอนออกดั่งนี้
          จำไปไกลเสน่หน้อง      นอนเหงา  จ่อนอ
          จำแม่เจียมจิตรเนา        แต่ห้อง
          สมรแม่พี่ห่างเยาว์          แต่จิตร์
          สมรมิ่งพี่จากน้อง           จากนี้เวรหลัง

หมวดอักษรศาสตร์, หมวดอักษรศาสตร์ หมายถึง, หมวดอักษรศาสตร์ คือ, หมวดอักษรศาสตร์ ความหมาย, หมวดอักษรศาสตร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu