ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม, เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หมายถึง, เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ, เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความหมาย, เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

           ได้แก่ พื้นที่ต้นน้ำลำธาร หรือพื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ พื้นที่ที่มีลักษณะมีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมที่อ่อนไหวต่อกิจกรรมของมนุษย์ และเป็นพื้นที่ที่ควรอนุรักษ์ ซึ่งยังมิได้ถูกประกาศตามกฎหมายอื่นการดำเนินการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ดังกล่าว จะมีการออกกฎกระทรวงภายใต้พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ๒๕๓๕ โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

           (๑) กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อ รักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือน ต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่ง แวดล้อมศิลปกรรม
          (๒) ห้ามการกระทำหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นั้นจากลักษณะ ตามธรรมชาติ หรือผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
          (๓) กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่จะทำการก่อสร้างหรือดำเนินการในพื้นที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
          (๔) กำหนดวิธีการโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่นั้น รวมทั้งการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพ คุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่นั้น
          (๕) กำหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นที่นั้น

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม, เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หมายถึง, เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ, เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความหมาย, เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu