ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ หมายถึง, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ คือ, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ความหมาย, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

             การวางแผนในลักษณะนี้เป็นการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพในระยะยาว รวมทั้ง เป็นการป้องกันภาวะมลพิษจากการพัฒนา โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินงานในรูปของการวางแผนในแนวทางใหม่นี้เรียกว่า นิเวศพัฒนา และการพัฒนาที่ยั่งยืนนาน การวางแผนการจัดการในพื้นที่เฉพาะนี้ ประเทศ
ไทยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕-๒๕๒๙) โดยมีการดำเนินงานในลักษณะนี้ในหลายพื้นที่ อาทิเช่นบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ หมายถึง, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ คือ, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ความหมาย, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu