ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ชั้นและชื่อช้างเผือก, ชั้นและชื่อช้างเผือก หมายถึง, ชั้นและชื่อช้างเผือก คือ, ชั้นและชื่อช้างเผือก ความหมาย, ชั้นและชื่อช้างเผือก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ชั้นและชื่อช้างเผือก

          ชั้นของช้างเผือกมี ๓ ชั้น คือ ช้างเผือกเอก ช้างเผือกโท และช้างเผือกตรี การจะกำหนดว่า ช้างเผือกเชือกใดจะเป็นชั้นใดนั้นตำราคชลักษณ์กำหนดไว้ว่า
          ช้างสีสังข์ ๑ ช้างทองเนื้อริน ๑ สงเคราะห์เข้าในเกณฑ์ว่าเป็น เผือกเอก
          ช้างสีบัวโรย ๑ สงเคราะห์เข้าในเกณฑ์เป็น เผือกโท
          ช้างสียอดตองตากแห้ง ๑ สีแดงแก่ ๑สีแดงอ่อน ๑ สีทองแดง ๑ สีเมฆ ๑ (นิล) สีดำ๑ สงเคราะห์เข้าในเกณฑ์เป็น เผือกตรี
          แต่การกำหนดว่าช้างเผือกแต่ละเชือกจะเป็นชั้นใดนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้กำหนด ผู้เชี่ยวชาญการตรวจคชลักษณ์มีหน้าที่เพียงทำรายงานกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อประกอบกับพระบรมราชวินิจฉัยเท่านั้น
          ส่วนชื่อของช้างเผือกหรือช้างสำคัญที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารตั้งแต่สมัยกรุงศรีอุยธยามาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
          ประเภทที่ ๑  มีคำที่มีความหมายว่า  ช้างอยู่ด้วย เช่น คช กุญชร หัตถี  หัสดิน  คเชนทร์เช่น พระบรมคชลักษณ์ พระเทพกุญชร พระบรมจักรพาลหัตถี พระบรมหัสดิน พระบรมวิไลคเชนทร์ เป็นต้น
          ประเภทที่ ๒  ตั้งชื่อตามลักษณะบางอย่างของช้าง เช่น ช้างพลายเล็บครบ มีชื่อว่า พระบรมนัขมณี ช้างพลายงาเดียว มีชื่อว่า พระบรมเมฆเอกทนต์ ช้างพลายเล็บดำ มีชื่อว่าพระพิไชยนิลนัข ช้างพลายสีนิล มีชื่อว่า  พระศรีสกลกฤษณ์ เป็นต้น
          นอกจากนี้ชื่อช้างเผือกจะมีชื่อเป็น พระพระยา เจ้าพระยา เหมือนบรรดาศักดิ์ข้าราชการในสมัยก่อน เช่น พระวิสูตรรัตนกิริณี  พระยาเศวตไอยรา เจ้าพระยาปราบไตรจักร เป็นต้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่  ๕  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า-อยู่หัว ทรงกำหนดให้ใช้คำว่า พระเศวต นำหน้าชื่อ และลงท้ายด้วยคำว่า เลิศฟ้า

ชั้นและชื่อช้างเผือก, ชั้นและชื่อช้างเผือก หมายถึง, ชั้นและชื่อช้างเผือก คือ, ชั้นและชื่อช้างเผือก ความหมาย, ชั้นและชื่อช้างเผือก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu