ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security), ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security) หมายถึง, ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security) คือ, ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security) ความหมาย, ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database  Security)

          ข้อมูลที่นำมาจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลนั้น  อาจมีระดับของความสำคัญแตกต่างกันไปกลุ่มข้อมูลบางกลุ่มอาจเป็นความลับสุดยอด  ห้ามเผยแพร่เด็ดขาด  แต่ข้อมูลบางกลุ่มก็เป็นความรู้ทั่วไปที่เปิดเผยได้  ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการของแต่ละองค์กรต่อข้อมูลแต่ละชุด  ดังนั้น  จึงมีการพัฒนาเทคนิคที่นำมาใช้ในการให้ความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้หลายๆ คน  ระบบจัดการฐานข้อมูลต้อง ทำหน้าที่ดูแลว่า  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มใดได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูลส่วนใดบ้าง ตัวอย่างเช่น  ข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน  ควรจะให้ดูได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูง  และฝ่ายบริหารงานบุคคลบางคนเท่านั้น   เป็นต้น

          วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาความมั่นคงให้แก่ ระบบฐานข้อมูลนั้น  แบ่งได้เป็น  ๒  วิธีคือ  กลไกความมั่นคงแบบผิดที่  (Discretionary  Security Mechanisms)  ใช้สำหรับการให้สิทธิระดับการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้แต่ละคน  และกลไกความมั่นคงแบบบังคับ (Mandatory  Security  Mechanisms) ใช้ในการควบคุมความมั่นคงแบบหลายระดับ  โดยการแบ่งกลุ่มผู้ใช้และกลุ่มข้อมูลให้เป็นหลายระดับของความมั่นคง  โดยผู้ใช้จะได้รับระดับของความมั่นคงระดับหนึ่ง  ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลใน
ระดับนั้น  และระดับต่ำกว่านั้น

          นอกจากนี้  ระบบฐานข้อมูลต้องมีความสามารถในการเข้าถึง (Access Control) ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนด้วย  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิใช้ฐานข้อมูลลักลอบหรือแอบเข้าใช้กลไกการควบคุมมักจะสร้างรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้แต่ละคน  เพื่อใช้ในกระบวนการลงบันทึกเข้า (login) สู่ระบบจัดการฐานข้อมูล  ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะพบคือ  การควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลแบบสถิติ  ซึ่งบรรจุข้อมูลทางสถิติ  หรือสรุปข้อมูลในฐานข้อมูลตามปัจจัยต่างๆ โดยที่กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลส่วนนี้มักจะเป็นนักสถิติ  ซึ่งควรจะเข้าศึกษาได้เฉพาะข้อมูลทางสถิติเท่านั้น  แต่ไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลแต่ละระเบียนได้  เพื่อ    ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล  ดังนั้น  ระบบจัดการฐานข้อมูลก็ควรที่จะมีกลไกการควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลทางสถิติเหล่านี้  โดยไม่ให้เข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลได้

          การเข้ารหัสข้อมูล  (Data  Encryption)  เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการเพิ่มความมั่นคงให้แก่ฐานข้อมูล  ซึ่งนิยมใช้กับข้อมูลที่ต้องการส่งผ่านการสื่อสารแบบดาวเทียม  หรือผ่านเครือข่ายการสื่อสารอื่นๆ วิธีการคือ  ข้อมูลที่จะส่งออกจะถูกเข้ารหัสโดยใช้กระบวนการเข้ารหัสบางอย่าง  หรือการใช้กุญแจ  วิธีการเข้ารหัสมักจะเป็นกระบวนการที่ผู้อื่นค้นพบข้อมูลได้ยาก  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าถึงข้อมูล  เมื่อข้อมูลเข้ารหัสเรียบร้อยแล้ว  จะถูกส่งผ่านไปยังเป้าหมาย  และจะถูกถอดรหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง  การส่งข้อมูลความลับทางทหารนิยมใช้วิธีนี้ในการป้องกันข้อมูล


ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security), ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security) หมายถึง, ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security) คือ, ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security) ความหมาย, ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu