ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การศึกษาพิษของยาในสัตว์, การศึกษาพิษของยาในสัตว์ หมายถึง, การศึกษาพิษของยาในสัตว์ คือ, การศึกษาพิษของยาในสัตว์ ความหมาย, การศึกษาพิษของยาในสัตว์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การศึกษาพิษของยาในสัตว์

          อาจทำได้ ๒ แบบ คือ ศึกษาพิษปัจจุบัน และพิษเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากการใช้ยานานๆ หาขนาดยาที่ทำให้สัตว์ตายร้อยละ ๕๐
          ต่อจากนั้นจึงนำยามาทดลองในคนปกติและในผู้ป่วยต่อไปตามลำดับ ทั้งนี้ต้องติดตามผลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  ในการนี้ต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อหาข้อมูล เช่น ฟิสิโอกราฟ โครมาโตกราฟฟีชนิดต่างๆ  และสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  เป็นต้น  ปัจจุบันมีการใช้สมองกลร่วมด้วย  ถ้าปรากฏจากการศึกษาอย่างรอบคอบและกว้างขวางทุกแง่ทุกมุมแล้วว่า ยานั้นดี มีคุณในทางรักษา  และมีผลเสียน้อย  จึงผลิตออกมาจำหน่าย โดยจัดเตรียมรูปยาให้เหมาะสม (กิน ฉีด ทา ฯลฯ) จัดขนาดในแต่ละเม็ดหรือแต่ละหน่วย (ยาฉีด) ให้เหมาะสม   คือไม่มากหรือน้อย   ถ้ายาที่ทดสอบยังมีผลดีในทางรักษาน้อย หรือมีผลเสียอยู่มาก ก็จะต้องทำการศึกษาทบทวนใหม่ บางครั้งอาจต้องเปลี่ยนแปลงสูตรโครงสร้างบ้างเล็กน้อย  เพื่อความเหมาะสม แต่บางคราวต้องล้มเลิกการใช้ยานั้นก็ได้ถ้าเห็นว่าการใช้นั้นเป็นการเสี่ยงภัยหรือให้โทษมากกว่าให้คุณ
          การจัดจำหน่ายยาที่ผ่านการทดสอบมาเป็นอย่างดีแล้วนั้น จะกระทำได้ต่อเมื่อได้นำยาไปขึ้นทะเบียนยาที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อการตรวจสอบเสียก่อน ไม่ว่ายานั้นจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณก็ตามเมื่อได้รับอนุญาตเป็นทางการแล้วจึงจะจำหน่วยยานั้นๆได้
          ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการผลิตยาแผนปัจจุบันจะขอเข้าชมได้ที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม  ๖ พญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ที่นั้นมีร้านจำหน่ายยาด้วย สำหรับร้านขายยาที่ได้มาตรฐาน  คือมีเภสัชประจำตลอดเวลาอีกแห่งหนึ่ง คือ ร้านขายยาของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พญาไท เช่นเดียวกัน

การศึกษาพิษของยาในสัตว์, การศึกษาพิษของยาในสัตว์ หมายถึง, การศึกษาพิษของยาในสัตว์ คือ, การศึกษาพิษของยาในสัตว์ ความหมาย, การศึกษาพิษของยาในสัตว์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu