ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้, การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้ หมายถึง, การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้ คือ, การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้ ความหมาย, การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้

๒. การใส่ปุ๋ยสวนผลไม้  
          การให้ปุ๋ยไม้ผลนั้นแตกต่างจากการให้ปุ๋ยพืชที่มีรากตื้นๆ  เช่น พืชไร่หรือผัก และเนื่องจากไม้ผลยืนต้นมีอายุยืนนานผลของการใส่ปุ๋ยจึงมีความสำคัญยิ่งกว่า  เพราะการขาดธาตุอาหารบางอย่างใช้เวลานานจึงจะแสดงอาหารให้เห็น  การให้ปุ๋ยไม้ผลมีปัจจัยที่จะต้องพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน  เช่น  ดิน  อายุของต้นชนิดของไม้ผล  ปริมาณน้ำฝน  ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานสวน  จึงไม่สามารถกำหนดวิธีและอัตราการให้ปุ๋ยที่แน่นอนตายตัวลงไปได้  ฉะนั้นการให้ปุ๋ยในแต่ละสวนอาจแตกต่างกันออกไป  สำหรับหลักทั่วไปในการพิจารณาให้ปุ๋ย ควรมีดังนี้
          ๒.๑  ควรทราบปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินหรือในส่วนต่างๆ ของต้นไม้ว่ามีเพียงพอหรือไม่และธาตุอาหารเหล่านั้นพืชสามารถจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร การทดสอบเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารอาจทำได้หลายวิธีด้วยกัน  เช่น  การวิเคราะห์ดิน   การวิเคราะห์ส่วนของพืชและการทดลองปุ๋ย ตลอดจนการสังเกตอาการของต้นไม้
          ๒.๒  ควรทราบความต้องการของต้นไม้ในระยะต่างๆ  ของการเจริญเติบโตว่าระยะไหนต้นไม้ต้องการอาหารมากที่สุด  และระยะไหนต้นไม้ต้องการธาตุอาหารอะไรมาก  ปกติเราแบ่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ออกเป็น ๒  ตอน คือ การเจริญทางกิ่งใบ กับการเกิดดอกติดผล  ระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตจะต้องการธาตุอาหารแตกต่างกัน  ตัวอย่างเช่น กล้วยเมื่อเราปลูกจากหน่อ ในช่วง ๓  เดือนแรกจะกินปุ๋ยน้อย พอเริ่มเข้าเดือนที่ ๔ ซึ่งเป็นระยะแตกเนื้อสาวของกล้วย และจะกินเวลาจนถึงสิ้นเดือนที่  ๖ ช่วงนี้กล้วยต้องการปุ๋ยเป็นจำนวนมากและต้องการไนโตรเจนสูง จึงควรโหมให้ปุ๋ยตั้งแต่เดือนที่  ๔  ถึงเดือนที่  ๖ พอเลยระยะนี้ไปแล้วพืชจะต้องการปุ๋ยลดลง  ถ้าเราใส่ปุ๋ยมากพืชก็จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นการให้ปุ๋ยกล้วยเมื่อเลยเดือนที่  ๖ หลังจากปลูกไปแล้วควรเป็นปุ๋ยที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของกล้วย  นั่นคือ    ควรมีธาตุโพแทชสูง
          ๒.๓  ควรใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้ให้ผลกำไรมากที่สุด  พืชโดยทั่วไปต้องการธาตุอาหาร  N:P:K: ในอัตราส่วน  ๕:๑:๒  ซึ่งในอัตราส่วนนี้ธาตุอาหารทั้ง ๓ จะมีอำนาจเท่าๆ กัน และธาตุอาหารจะเป็นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด  หรือจะกล่าวอีกอย่าง หนึ่งถ้าดินปลูกพืชไม่มีธาตุอาหารอะไรอยู่เลย และสภาพแวดล้อมอื่นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช  ถ้าเราให้ปุ๋ยพืช N:P:K: ในอัตรา ๕:๑:๒: แล้วพืชนั้นจะเจริญเติบโตสามารถให้ดอกผลอย่างดียิ่งเพราะธาตุทั้งสามไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
          ๒.๔  การใส่ปุ๋ยควรแบ่งใส่หลายๆ ครั้งต่อปีธาตุอาหารบางอย่าง เช่น  ไนโตรเจน  เมื่อให้ลง ไปในดินแล้วจะไหลซึมได้ง่าย  ถ้าเราให้ในปริมาณมากๆ ในครั้งเดียวพืชจะเอาไปใช้ไม่ทัน และธาตุอาหารอื่นๆ ก็มีลักษณะคล้ายๆ กัน กล่าวคือ    พืชจะทยอยใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ปุ๋ยเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ การใส่ปุ๋ยจึงควรแบ่งใส่ ๒-๓ ครั้ง หรือมากกว่าต่อปี  ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงอายุของต้นไม้ด้วยไม้ผลที่ยังเล็กอยู่ควรแบ่งใส่หลายๆ ครั้ง  เพราะระบบรากยังไม่แข็งแรงพอ ไม้ผลที่โตแล้วมักแบ่งใส่เป็น ๓ ครั้งต่อปี  เช่น ครั้งแรกให้ก่อนหรือต้นฤดูฝน ครั้งที่สองให้ตอนปลายฤดูฝน และอีกครั้งหนึ่งตอนก่อนออกดอก  หรือหลังเก็บเกี่ยวผลแล้วอย่างไรก็ดีควรพิจารณาสภาพท้องที่ และชนิดของไม้ผลประกอบด้วย

การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้, การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้ หมายถึง, การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้ คือ, การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้ ความหมาย, การบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยสวนผลไม้ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu