ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเลือกที่ทำสวนผลไม้, การเลือกที่ทำสวนผลไม้ หมายถึง, การเลือกที่ทำสวนผลไม้ คือ, การเลือกที่ทำสวนผลไม้ ความหมาย, การเลือกที่ทำสวนผลไม้ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
การเลือกที่ทำสวนผลไม้

         การเลือกที่ทำสวนผลไม้ เป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกสำหรับผู้ที่จะลงมือทำสวนผลไม้ เพราะการทำสวนผลไม้เป็นการลงทุนระยะยาว  และใช้ทุนเป็นจำนวนมาก  ถ้าเราเลือกที่ทำสวนไม่เหมาะกับชนิดของไม้ผลที่จะปลูกแล้ว  การทำสวนผลไม้อาจจะล้มเหลวก็ได้  ฉะนั้นการเลือกที่ทำสวนควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ คือ ดินฟ้าอากาศแหล่งน้ำ การคมนาคม ตลาด และความสะดวก อื่นๆ เช่น แรงงาน เป็นต้น

         ๒. ดิน  
         เนื่องจากการทำสวนผลไม้เป็นการลงทุนระยะยาว  การเลือกสถานที่ปลูกไม้ผลจึงควรพิจารณาถึงเรื่องพื้นที่  ดิน และลักษณะของดินด้วยดินเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะเป็นแหล่งที่มาของอาหารพืช และเป็นที่ยืดเกาะของราก  การทำสวนผลไม้ต้องลงทุนซื้อดินเป็นอันดับแรก ดินที่ดีหรือเลวอาจใช้ทำเป็นสวนผลไม้ได้เช่นกัน  แต่ดินเลวต้องลงทุนสูงขึ้น เพราะต้องเตรียมดินให้อยู่ในสภาพที่จะปลูกไม้ผลได้  ถ้าดินดีอยู่แล้วก็เป็นกำไรอย่างหนึ่ง  ดินที่เหมาะแก่การทำสวนควรมีลักษณะดังนี้     คือ
                  ๒.๑  มีแร่ธาตุอาหารในดินอุดมสมบูรณ์   ดินทรายมีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าดินเหนียว เพราะทรายมีเนื้อที่พื้นผิวต่อหน่วยปริมาตรน้อยกว่า เนื่องจากเม็ดโต
                  ๒.๒  หน้าดินลึก  อุ้มน้ำและระบายน้ำได้ดี
                  ๒.๓  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินจะต้องพอเหมาะ ไม้ผลชอบช่วง pH ของดินต่างกันและอยู่ในช่วงที่กว้างพอดู โดยทั่วไปไม้ผลเจริญได้ดีในดินที่เป็นกรดอ่อนๆ  ความเป็นกรดเป็นด่างของดินจะมีผลโดยตรงต่อการดูดซึมธาตุอาหารในดินของพืช เช่น ฟอสฟอรัสจะอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้ไม่ได้ในดินที่เป็นกรด  ส่วนเหล็กจะอยู่ในรูปที่พื่ชเอาไปใช้ไม่ได้ในดินที่เป็นด่างมากๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดินมีเกลือแคลเซียมอยู่มาก   ดินที่เป็นกรดจัดหรือด่างจัดเป็นดินที่ควรมีการแก้ไขให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นๆ

การเลือกที่ทำสวนผลไม้, การเลือกที่ทำสวนผลไม้ หมายถึง, การเลือกที่ทำสวนผลไม้ คือ, การเลือกที่ทำสวนผลไม้ ความหมาย, การเลือกที่ทำสวนผลไม้ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu