ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ชนิดของข้าว, ชนิดของข้าว หมายถึง, ชนิดของข้าว คือ, ชนิดของข้าว ความหมาย, ชนิดของข้าว คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ชนิดของข้าว

          ข้าวที่ปลูกเพื่อบริโภค สามารถแบ่งออกได้เป็นชนิดต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใช้เป็นมาตรการสำหรับการแบ่งแยกข้าว
          แบ่งตามสภาพพื้นที่ปลูกเป็น ข้าวไร่ ข้าวนาสวน  และ ข้าวนาเมือง หรือ ข้าวขึ้นน้ำ ข้าวไร่ หมายถึง ข้าวที่ปลูกบนที่ดอน ไม่มีน้ำขังในพื้นที่ปลูก ข้าวนาสวน  หมายถึง  ข้าวที่ปลูกแบบปักดำหรือหว่าน และระดับน้ำในนาลึกไม่เกิน  ๘๐ เซนติเมตร ข้าวนาเมือง หรือ ข้าวขึ้นน้ำ หมายถึง ข้าวที่ปลูกแบบหว่าน  และระดับน้ำในนาลึกมากกว่า ๘๐ เซนติเมตรขึ้นไป
          แบ่งตามชนิดของแป้งในเมล็ดที่บริโภคเป็นข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีต้นและลักษณะอย่างอื่นเหมือนกันทุกอย่าง แต่ต่างกันที่เมล็ดข้าวเจ้า  ประกอบด้วยแป้งอะมิโลส  (amylose) ประมาณ ๑๕-๓๐  เปอร์เซ็นต์  ส่วนเมล็ดข้าวเหนียวประกอบด้วยแป้งอะมิโลเพกทิน (amylopectin) เป็นส่วนใหญ่ และมีอะมิโลสเป็นส่วนน้อย เมล็ดข้าวเหนียวมีแป้งอะมิโลส  ประมาณ ๕-๗ เปอร์เซ็นต์ แป้งอะมิโลเพกทินทำให้เมล็ดข้าวมีความเหนียว เมื่อหุงต้มสุกแล้ว
          ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ยกเว้นในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประชาชนนิยมบริโภคข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า ซึ่งตรงกันข้ามกับประชาชนในภาคกลาง (ยกเว้นในอำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  ที่นิยมบริโภคข้าวเหนียว) และภาคใต้ ซึ่งชอบบริโภคข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว โดยเหตุนี้ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีการปลูกข้าวเหนียวมากกว่าภาคกลาง และภาคใต้ เนื้อที่ปลูกข้าวชนิดต่าง ๆ โดยประมาณได้แสดงไว้ในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ เนื้อที่โดยประมาณของการปลูกข้าวชนิดต่างๆ ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ ๑

ภาค

เนื้อที่เพาะปลูกข้าว (ไร่)

ข้าวไร่

ข้าวนาสวน

ข้าวนาเมือง

รวม

ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

รวม

เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

๗๑๔,๐๗๓
๖๕,๘๙๗
๕๕๑,๘๗๖
๒๕๗,๕๑๓

๑๓,๕๔๙,๒๕๓
๑๓,๑๘๗,๒๘๔
๒๖,๕๓๘,๐๓๘
๔,๔๒๒,๔๓๒

๑,๒๘๔,๙๕๕
๓,๘๕๔,๓๗๖
๘๐,๙๒๖
-

๑๕,๕๔๘,๒๘๑
๑๗,๑๐๗,๕๕๗
๒๗,๑๗๐,๘๔๐
๔,๖๗๙,๙๔๕

๑๐,๖๘๗,๖๒๓
๑๓,๐๗๔,๐๖๗
๑๓,๔๙๐,๓๒๐
๔,๖๑๒,๑๙๔

๔,๘๖๐,๖๕๘
๔,๐๓๓,๔๙๐
๑๓,๖๘๐,๕๒๐
๖๗,๗๕๑

๑๕,๕๔๘,๒๘๑
๑๗,๑๐๗,๕๕๗
๒๗,๑๗๐,๘๔๐
๔,๖๗๙,๙๔๕


๑ รวบรวมมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเขียน กองจันทึก สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการ    เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชนิดของข้าว, ชนิดของข้าว หมายถึง, ชนิดของข้าว คือ, ชนิดของข้าว ความหมาย, ชนิดของข้าว คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu