ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การจำแนกแมลงตามความเสียหายที่ฝ้ายได้รับ, การจำแนกแมลงตามความเสียหายที่ฝ้ายได้รับ หมายถึง, การจำแนกแมลงตามความเสียหายที่ฝ้ายได้รับ คือ, การจำแนกแมลงตามความเสียหายที่ฝ้ายได้รับ ความหมาย, การจำแนกแมลงตามความเสียหายที่ฝ้ายได้รับ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การจำแนกแมลงตามความเสียหายที่ฝ้ายได้รับ

          แบ่งเป็น ๓ กลุ่มดังนี้

          ก. ศัตรูฝ้ายที่ทำความเสียหายร้ายแรง
          ๑. หนอนเจาะสมออเมริกัน (Helicoverpa armigera Hubner)
          ๒. เพลี้ยอ่อน (Aphis gossypii Glover)
          ๓. เพลี้ยจักจั่น (Ekmpoasca devastans Distant)

          ข. ศัตรูฝ้ายที่ทำความเสียหายปานกลาง
          ๑. หนอนสะไปนีหรือหนอนหนาม (Earias  fabia Stoll)
          ๒. หนอนเจาะสมอสีชมพู (Pectinophora  gossypiella Saunder)
          ๓. หนอนม้วนใบ (Sylepta derogata Fabricius)
          ๔. หนอนคืบกินใบ (Cosmophila flava Fabricius)
          ๕. หนอนกระทู้กินใบ (Spodoptera litura  Fabricius)

          ค. ศัตรูฝ้ายที่ไม่ค่อยมีความสำคัญ
          ๑. ด้วงหมัดกินใบ (Podogrica Sp.)
          ๒. เพลี้ยไฟ (Ayyaria chaetophora Karney)
          ๓. ด้วงงวงกินเกสรและดอก (Amorphoidea Sp.)
          ๔. มวนแดง (Dysdercus cingulatus Fabricius)
          ๕. แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci Gennadius)
          ๖. มวนดำ หรือมวนดูดเมล็ด (Oxycarenus laetus Kirby)
          ๗. ด้วงงวงเจาะลำต้น (Pempherulus affinis  Faust)
          ๘. หนอนผีเสื้อเจาะลำต้น (Zeuzera Sp.)
          ๙. ตั๊กแตนชนิดต่าง ๆ (Order Orthoptera)
          ๑๐. ปลวก (Order Isoptera)
          ๑๑. แมงกระชอน หรือ จิ้งหรีด (Order Orthoptera)
          ๑๒. แมงมุมแดง (Tetranychus Sp.)
          ๑๓. กิ้งกือ (Millipede)
          
          การจัดอันดับความสำคัญของแมลงได้พิจารณาถึงการระบาดและทำความเสียหายต่อฝ้ายในประเทศไทยที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๙) เท่านั้น  เพราะการระบาดของแมลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  เช่น หนอนเจาะสมออเมริกันเมื่อปี   พ.ศ. ๒๕๐๖  ได้จัดอันดับอยู่ในแมลงศัตรูที่ไม่ค่อยมีความสำคัญ แต่ขณะนี้เป็นแมลงที่ระบาดทำความเสียหายร้ายแรงที่สุด ดังนั้น
 ในอนาคตแมลงชนิดหนึ่งชนิดใดอาจจะเปลี่ยนสภาพความสำคัญอีกก็ได้

การจำแนกแมลงตามความเสียหายที่ฝ้ายได้รับ, การจำแนกแมลงตามความเสียหายที่ฝ้ายได้รับ หมายถึง, การจำแนกแมลงตามความเสียหายที่ฝ้ายได้รับ คือ, การจำแนกแมลงตามความเสียหายที่ฝ้ายได้รับ ความหมาย, การจำแนกแมลงตามความเสียหายที่ฝ้ายได้รับ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu