ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การปฏิบัติรักษา, การปฏิบัติรักษา หมายถึง, การปฏิบัติรักษา คือ, การปฏิบัติรักษา ความหมาย, การปฏิบัติรักษา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปฏิบัติรักษา

          ๑. การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
          ถ้าที่ดินเป็นป่าเปิดใหม่และความอุดมสมบูรณ์ของดินยังสูงอยู่  การใส่ปุ๋ยยังไม่จำเป็น  เมื่อปลูกข้าวโพดติดต่อกันไป ๔-๕ ปี ควรจะเริ่มปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบ้าง อาจใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็ได้
          การปลูกพืชตระกูลถั่ว  เช่น  ปอเทือง (Crotalaria juncea) และโสนไต้หวัน (Sesbania sesban) เพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เป็นวิธีเพิ่มอินทรียวัตถุและอาหารพืชลงในดินที่ดีและประหยัดวิธีหนึ่ง  ถ้ามีปุ๋ยมูลวัวควายใส่ด้วยไร่ละประมาณ ๓-๔ ตัน/ปี ยิ่งดี
          สำหรับการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นั้น ในแหล่งปลูกข้าวโพดทั่ว ๆ ไปควรใช้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน  (N) และฟอสฟอรัส (P2O5) ประมาณ ๘-๑๖ กิโลกรัม/ไร่  และมีธาตุโพแทสเซียม (K2O) ประมาณ ๔-๘ กิโลกรัม/ไร่ สำหรับระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยนั้น อาจใส่ปุ๋ยผสมทั้งหมดก่อนปลูก หรืออาจใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งหนึ่ง  รวมกับปุ๋ยผสมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทั้งหมดก่อนปลูก แล้วใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งที่เหลือ เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ ๒-๓ สัปดาห์
          ๒. การปราบวัชพืช
          วัชพืชเป็นศัตรูสำคัญของข้าวโพด ยิ่งถ้าเตรียมดินไม่ดี วัชพืชจะขึ้นมาแย่งอาหารในดินของข้าวโพด  ทำให้ได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย การกำจัดวัชพืชควรกระทำอย่างน้อย  ๑  ครั้งหลังจากปลูก อาจจะใช้วิธีไถพรวนระหว่างแถวหรือจะใช้จอบถากก็ได้   การใช้สารเคมีพวกอะทราซีน  (atrazine) พ่นก่อนปลูกข้าวโพด  นับว่าควบคุมการงอกของวัชพืชได้ดี  วิธีการใช้คือ ละลายเนื้อยาแท้ประมาณ  ๕๐๐-๑,๐๐๐  กรัม/น้ำ ๔๐-๘๐ ลิตรพ่นในเนื้อที่ ๑ ไร่ ก่อนหรือหลังจากปลูกเสร็จ  อย่างไรก็ตาม ยาปราบวัชพืชนี้จะให้ผลดีก็ต่อเมื่อมีความชื้นในดินดีเท่านั้น
          ๓. การป้องกันและการกำจัด โรคแมลงศัตรูข้าวโพด
          โรคข้าวโพดที่มีความรุนแรง   ได้แก่   โรคราน้ำค้าง  (downy mildew) ถ้าเป็นแล้ว ต้นข้าวโดดจะไม่ให้ผลิตผล  ปัจจุบันยังไม่มีสารเคมีชนิดใดที่กำจัดเชื้อราชนิดนี้ได้  วิธีป้องกันคือ การคัดหาพันธุ์ข้าวโพดที่ต้านทานโรคนี้  ได้เท่านั้น โรคข้าวโพดอื่น ๆ ไม่มีความรุนแรงนักในประเทศไทย
          แมลงที่ทำลายข้าวโพดรุนแรง  คือ  ตั๊กแตนปาทังกา (Patanga succincta  L.) แมลงพวกนี้จะทำลายข้าวโพดตั้งแต่ระยะต้นอ่อนไปจนถึงต้นแก่เริ่มออกฝัก  อาจกำจัดโดยใช้ยาดีลดริน ๒% ชนิดผง พ่นในอัตรา ๕ กิโลกรัม/ไร่ หรือถ้าเป็นยาดีลดรินชนิดน้ำ ใช้เนื้อยาแท้ ๕๐-๑๐๐ กรัม ผสมน้ำในอัตราเดียวกัน  ฉีดขณะตั๊กแตนยังเป็นตัวอ่อนอยู่ และเว้นระยะการพ่นยา  ๗-๑๐ วัน

การปฏิบัติรักษา, การปฏิบัติรักษา หมายถึง, การปฏิบัติรักษา คือ, การปฏิบัติรักษา ความหมาย, การปฏิบัติรักษา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu