ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน หมายถึง, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน คือ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน ความหมาย, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน

          เครื่องราชอิสรพยาภรณ์  คือ สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์  เรียกเป็นภาษาสามัญว่า  “ตรา”  ในปัจจุบันหมายความรวมถึง  เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่างๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ทางราชการกำหนดด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีกำเนิดเริ่มต้นโนทวีปยุโรปก่อน แล้วแพร่หลายไปยังประเทศอื่นในภายหลัง สำหรับประเทศไทยได้มีการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามคตินิยมนี้เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้มีการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพิ่มเติมขึ้นตามลำดับยุคสมัย

          เฉพาะในรัชกาลปัจจุบัน  ได้มีการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้นใหม่หลายชนิด  ดังจะได้กล่าวตามลำดับต่อไป          เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินประเภทหนึ่ง  โดยนับว่า เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  มีเพียงชนิดเดียว เป็นดวงตรารูปกลมรี  ผู้ออกแบบ  คือ  นายพินิจ  สุวรรณะบุณย์  ทรงพระกรุญาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช  ๒๕๓๐  ตามพระราชบัญญัติเหรียญลูกเสือ  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๐ ในโอกาสครบรอบ  ๗๕  ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๕ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  รอบ  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมกำลังใจแก่  ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริง

          ลักษณะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  และการประดับ
          ด้านหน้า  มีลักษณะเป็นรูปกลมรี  พื้นลงยาสีน้ำเงิน  ขนาดกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  ส่วนสูง  ๓.๓  เซนติเมตร  กลางดวงตรามีตราหน้าเสือประกอบวชิระเงิน ล้อมด้วยเม็ดไข่ปลาสีทอง และมีรัศมีเงินโดยรอบแปดแฉก  คั่นด้วยกระจังสีทองเบื้องบนมีพระมหามงกุฎรัศมีฉลุโปร่ง และเลข “๙” สีทอง
          ด้านหลัง  กลางดวงตราเป็นดุม  พื้นลงยาสีม่วง  มีรูปตราของคณะลูกเสือโลก เบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่า  “เราจะทำนุบำรุงกิจการลูกเสือสืบไป” ที่ขอบส่วนบนของดวงตรามีห่วงห้อยแพรแถบ  ขนาดกว้าง  ๔  เซนติเมตร  มีริ้วสีเหลืองกว้าง  ๒.๒  เซนติเมตร อยู่ตรงกลาง  ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีขาวกว้าง  ๓  มิลลิเมตร  และริ้วสีดำกว้าง  ๖  มิลลิเมตร  ใช้ห้อยกับแพรแถบคล้องคอ

         การพระราชทาน
                ๑. สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่  ๑  และได้มีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญสดุดีชั้นที่  ๑
                ๒. เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า ผู้ใดสมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  ให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานต่อไป
                ๓. พระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ์  เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์  ให้ทายาทโดยชอบธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน หมายถึง, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน คือ, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน ความหมาย, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu