ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พนักงานเห่เรือพระราชพิธี, พนักงานเห่เรือพระราชพิธี หมายถึง, พนักงานเห่เรือพระราชพิธี คือ, พนักงานเห่เรือพระราชพิธี ความหมาย, พนักงานเห่เรือพระราชพิธี คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
พนักงานเห่เรือพระราชพิธี

           ปัจจุบันพนักงานต้นเสียงเห่เรือพระราชพิธีที่มีคุณสมบัติพร้อม ทั้งด้านน้ำเสียงที่กังวานไพเราะมีพลัง สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดเจนถูกต้อง และต้องมีไหวพริบปฏิภาณยอดเยี่ยม รวมทั้งต้องมีความรอบรู้ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีในการเห่เรืออย่างละเอียดลึกซึ้ง จนได้รับการคัดเลือกให้ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ประจำพุทธศักราช ๒๕๔๓  คือ  พลเรือตรี มงคล แสงสว่าง ข้าราชการทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการเกี่ยวกับ การจัดกระบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค  และการเห่เรือ

          พนักงานเห่เรือพระราชพิธีของกองทัพ เรือมีความเป็นมาที่ยาวนาน  พนักงานเห่เรือที่มี ชื่อเสียงอยู่ในวงการเห่เรือ  และเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการเห่เรือให้พนักงานเห่เรือรุ่นต่อๆ มา ได้แก่ นาวาเอกหลวงประจญปัจนึก  พันจ่าโทหลวงกล่อมโกศลศัพท์  รองอำมาตย์ตรีโป๊ะ  เหมรำไพ  เรือเอกผัด  ชุดชลามาศ  และ พันจ่าเอกเขียว  ศุขภูมิ  เป็นครูผู้ฝึกการเห่เรือพระราชพิธีให้แก่พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง พนักงานนำเห่เรือพระราชพิธีในปัจจุบัน

          พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง เล่าว่า ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานนำเห่ หรือต้นเสียง นอกจากต้องมีน้ำเสียงดีเป็นอันดับแรกแล้ว ยังต้องมีใจรักจึงจะมีความมุ่งมั่นมุมานะในการฝึกหัดให้กำลังเสียงคงที่ เพราะระยะเวลา ในการเห่เรือพระราชพิธีแต่ละครั้งต้องใช้เวลายาวนาน  ๒ - ๓  ชั่วโมง และยังต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะเห่เรือ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการพิจารณาคำนวณระยะทาง กระแสน้ำและกระแสลม  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของกระบวนเรือให้สอดคล้องกับบทเห่ โดยอาจจะต้องยืดบทหรือตัดบทออกก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม นอกจากนั้นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือ  ต้องมีความรู้ ความสามารถในการพายเรือพระราชพิธีด้วยกล่าวได้ว่า กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค  นอกจากจะต้องอาศัยทำนองเห่เรือเป็นสำคัญแล้ว  ยังต้องอาศัยการพายเรือแบบโบราณ  และผู้ให้สัญญาณประกอบการพาย เรือด้วย     จึงจะได้ภาพรวมกระบวนเรือที่สง่า งามติดตาตรึงใจผู้ชมทั่วไป

          ดังนั้นประเพณีการเห่เรือและพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคจึงนับ เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย และหากจะกล่าวเลยไปถึงการเป็นสมบัติ วัฒนธรรมของโลกด้วย  ก็คงไม่เกินความจริง เพราะองค์ประกอบของการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคนั้นหลากหลายด้วยศิลปะต่างแขนง  ได้แก่ศิลปะนาวาสถาปัตยกรรมในการออกแบบรูปทรงลำเรืออันสง่างาม ภูมิฐาน  และได้ประโยชน์ใช้สอยอย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ได้รับเหรียญรางวัลมรดกทางทะเล จากองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักร ประจำ  ค.ศ. ๑๙๙๒  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  ศิลปะจิตรกรรมในการออกแบบลวดลายและสีสันอันวิจิตรงดงาม  มีท่วงท่าประณีตอ่อนช้อย  ศิลปะประติมากรรมในการแกะสลักให้เกิดความตื้นลึก มีแสงเงา ศิลปะในท่วงท่าการพายเรืออย่างพร้อมเพรียง สง่างาม และศิลปะในการประพันธ์  การร้องบทเห่ที่มีถ้อยคำและท่วงทำนองอันไพเราะก้องกังวาน  พระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคจึงสะท้อนภาพวัฒนธรรมอันงดงามสมบูรณ์แบบต่อเนื่องมาจากอดีต  ควรที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจะมีความภาคภูมิใจ  และหวงแหนมรดกวัฒนธรรมนี้ ด้วยการอนุรักษ์และสืบทอดให้เจริญต่อไปชั่วกาลนาน

          ดูเพิ่มเติมเรื่อง  กระบวนพยุหยาตรา เล่ม ๒๑

พนักงานเห่เรือพระราชพิธี, พนักงานเห่เรือพระราชพิธี หมายถึง, พนักงานเห่เรือพระราชพิธี คือ, พนักงานเห่เรือพระราชพิธี ความหมาย, พนักงานเห่เรือพระราชพิธี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu