ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ, ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ หมายถึง, ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ คือ, ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ ความหมาย, ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ

          เมื่อสังคมมนุษย์มีความเจริญมากขึ้น ปัญหาด้านต่างๆ ก็เพิ่มความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นควบคู่กันไป เช่น ปัญหาการพัฒนาประเทศ ปัญหาการบริหารหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน ปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในครอบครัว และปัญหาที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลสถิติเป็นเสมือนหนึ่งแสงที่ช่วยส่องให้เห็นความจริง หรือเห็นสภาพความเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ดังนั้น ในการตัดสินใจหรือวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงจะขาดสถิติเสียมิได้ สถิติมีส่วนช่วยอย่างสำคัญให้การวางแผน ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นผลทำให้การดำเนินงานต่างๆ มีโอกาสผิดพลาดน้อยลง
          ประโยชน์ของสถิติมิใช่เพียงแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ และกำหนดนโยบายต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น เมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่า สถิติเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินผลงานโครงการต่างๆ ที่จัดทำไปแล้วว่าได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้เพียงไร สมควรที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขโครงการนั้นๆ หรือไม่อย่างไรอีกด้วย
          เนื่องจากสถิติมีขอบข่ายกว้างขวาง ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์แทบทุกแขนงวิชาการ ดังนั้น นักบริหาร นักวิชาการ  หรือแม้แต่สามัญชนทั่วไป จึงควรมีความรู้ทางสถิติตามสมควร หรือตามความจำเป็น กล่าวคืออย่างน้อยก็สามารถอ่านข้อมูลจากตาราง จากแผนภูมิ หรือจากแผนภาพต่างๆ ให้เข้าใจได้ถูกต้อง
          ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของข้อมูลสถิติก็คือ มักประกอบด้วยข้อเท็จและข้อจริง เพราะสถิติหรือข้อมูลสถิติได้มาจากข้อมูล หรือที่เรียกว่าข้อเท็จจริงจำนวนมาก อาจกล่าได้ว่าไม่มีข้อมูลชุดใดเลยที่มีแต่ข้อจริงล้วนๆ โดยปราศจากข้อเท็จที่เป็นเช่นนี้เพราะกรรมวิธีต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีโอกาสที่จะทำให้ข้อเท็จเกิดขึ้นได้มาก ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา  เช่นพ่อค้ามักแจ้งยอดรายได้จากการประกอบธุรกิจต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจำนวนมากๆ ชาวนาไม่ทราบเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตที่ถูกต้อง ผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลผิดพลาด เนื่องจากเข้าใจคำถามไม่ถูกต้อง   อนึ่งผู้ทำการสัมภาษณ์เอง ก็อาจบันทึกตัวเลขผิดพลาดโดยมิได้เจตนา เป็นต้น ข้อมูลบางอย่างอาจเป็นเท็จได้ โดยที่ไม่มีทางที่จะทราบตัวเลขที่แท้จริงได้เลย เช่น ชาวนาคนหนึ่งแจ้งว่าผลผลิตข้าวปีที่แล้วได้ 4 เกวียน ซึ่งตามความเป็นจริงปริมาณข้าวที่ชาวนาคนนี้ผลิตได้จริงอาจสูงหรือต่ำกว่านี้เล็กน้อยก็ได้
          อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบและยอมรับกันว่า สถิติที่เชื่อถือได้นั้นจะช่วยให้การตัดสินใจ หรือการวางแผนดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นักสถิติที่ดีจึงพยายามทุกวิถีทาง ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ได้ข้อจริงมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้สถิติที่จะประมวลได้จากข้อมูลเหล่านี้ เป็นสถิติที่เชื่อถือได้มากที่สุด

ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ, ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ หมายถึง, ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ คือ, ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ ความหมาย, ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 6

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu