ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ, การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ หมายถึง, การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ คือ, การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ ความหมาย, การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

          การฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุอาจจำแนกออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างดี สามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวันได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนและความรุนแรงของโรคเรื้อรังของระบบต่างๆในร่างกาย การฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหลักๆได้เอง สามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาผู้อื่น และให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม รู้สึกมีความสุข และมีศักดิ์ศรี เทียบเท่าบุคคลอื่นในสังคม

การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ, การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ หมายถึง, การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ คือ, การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ ความหมาย, การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu