ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก, พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก หมายถึง, พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก คือ, พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก ความหมาย, พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก

ข้อความเบื้องต้น ความรู้เรื่อง "พระไตรปิฎก"

          พระไตรปิฎก   คือ  ตำราหรือหนังสือซึ่งบันทึกคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐาน

          คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาในชั้นแรกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ คำสั่งที่เรียกว่าพระวินัย กับคำสอนที่เรียกว่าพระธรรม แต่ในภาษาพูดใช้คำว่า พระธรรมวินัย โดยนำพระธรรมมาเรียงไว้หน้าพระวินัย

          พระวินัยเป็นเรื่องของคำสั่งหรือศีลหรือระเบียบข้อบังคับที่ห้ามทำความชั่วหรือสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆ

          พระธรรมเป็นเรื่องของคำสอนหรือธรรมที่ให้ทำความดีและให้ชำระจิตใจให้สะอาด

          การสอนให้ละเว้นความชั่วและให้ทำความดี มีสอนกันอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในพระพุทธศาสนา แต่การสอนให้ชำระจิตให้สะอาดทางพระพุทธศาสนากำหนดไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งอย่างชัดเจน และถือเป็นเรื่องที่เน้นมากถัดมาจากข้อละเว้นความชั่วและทำความดี
           
          ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช   เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานล่วงแล้วประมาณ ๒๓๔ หรือ ๒๓๕ ปี ในการสังคายนาครั้งที่ ๓ ได้มีการคิดกันในหมู่พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาว่าคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาน่าจะแยกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑. พระวินัย ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับหรือศีล ๒. พระสูตร ได้แก่ คำสอนทั่ว ๆ ไปทั้งของพระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวก และ ๓. พระอภิธรรม ได้แก่คำสอนที่เน้นส่วนที่เป็นแก่นแห่งความจริงหรือสาระสำคัญหรือแก่นความจริงเป็นพระอภิธรรมปิฎก ดังจะอธิบายขยายความข้างหน้า

พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก, พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก หมายถึง, พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก คือ, พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก ความหมาย, พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu