ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน, องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง, องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ, องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน ความหมาย, องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน

          งานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ของประเทศ และยังมีความเชื่อมโยงกับงานบริการสาธารณสุขซึ่งรัฐได้จัดให้แก่ประชาชนอยู่แล้ว
          องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน  ประกอบด้วยการบริการแบบผสมผสาน ๔ ด้าน   คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งงานทั้ง  ๔ ด้านนี้ สามารถแยกออกเป็นงานที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้ คือ

          มุ่งเน้นที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี และ หญิงมีครรภ์ โดย ผสส. และ อสม.    ทำหน้าที่กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโภชนาการที่เกิดขึ้น เช่น โรคขาดสารอาหารในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี หรือเด็กแรกเกิด มีน้ำหนักตัวน้อย เป็นต้น โดยร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวังทางโภชนาการของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ให้ความรู้โภชนศึกษาแก่มารดาและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณค่าในหมู่บ้าน

องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน, องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง, องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ, องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน ความหมาย, องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu