ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย, เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย หมายถึง, เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย คือ, เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย ความหมาย, เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย


          ในปัจจุบันนี้ มีความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี ความเจริญ ทางด้านวิทยาศาสตร์การ แพทย์มากขึ้น จึงมีการออกแบบและสร้าง อุปกรณ์การแพทย์ที่ซับซ้อนมาใช้ เช่น มีระบบ อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วน ประกอบที่สำคัญอยู่ด้วย อุปกรณ์การแพทย์ที่มีความสลับซับซ้อน สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ อย่างถูกต้องและแม่นยำกว่าสมัยก่อนมาก การรักษาโรคก็เช่นเดียวกัน สามารถรักษาโรคหลายอย่างซึ่งในสมัยก่อนไม่สามารถรักษาได้ อุปกรณ์ การแพทย์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีมากมายหลายอย่าง แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ซับซ้อน เพียงบางอย่างเท่านั้น ซึ่งได้แก่ เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย เครื่องอัลตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับการออกกำลังกาย เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองที่ใช้การสร้างเป็นแผนที่เครื่องแยกเม็ดเลือดที่ใช้ในการให้เลือดแก่ผู้ป่วย เครื่องถ่ายภาพอวัยวะโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องไตเทียม และเครื่องสลายนิ่ว


          - เครื่องโมนิเตอร์ข้างเตียงผู้ป่วย มี เครื่องตรวจวัดต่าง  ๆ วางอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยสำหรับ โมนิเตอร์ผู้ป่วยแต่ละเตียง โดยทั่วไปเครื่องโมนิเตอร์ยังแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ เครื่อง โมนิเตอร์ข้อมูลพื้นฐานและเครื่องโมนิเตอร์ข้อมูล พิเศษ เครื่องโมนิเตอร์ข้อมูลพื้นฐานนั้นใช้ โมนิเตอร์ข้อมูลที่บ่งถึงการมีชีวิตของผู้ป่วย ซึ่ง ได้แก่ อัตราเต้นของหัวใจ คลื่น อี.ซี.จี. และอัตราการหายใจ อาจรวมทั้งความดันเลือด แดงด้วย ส่วนเครื่องโมนิเตอร์ข้อมูลพิเศษนั้น เป็นเครื่องโมนิเตอร์เฉพาะโรคของผู้ป่วย เช่น เครื่องโมนิเตอร์คลื่นไฟฟ้าสมอง และเครื่องโมนิเตอร์ความดันในกะโหลกศีรษะ เป็นต้น
          - เครื่องโมนิเตอร์ที่มีสถานีกลาง ระบบนี้มีสถานีกลางซึ่งประกอบด้วย เครื่องตรวจวัด ต่าง  ๆ สามารถตรวจวัดข้อมูลจากผู้ป่วยหลายคนเช่น ๔-๘ คน โดยมีเครื่องตรวจวัดเพียงบางส่วนตั้งอยู่ข้างเตียงผู้ป่วย แล้วเลือกส่งข้อมูล จากตัวผู้ป่วยเพื่อเข้าไปแสดงที่สถานีกลาง โดย อาจแสดงบนจอภาพขนาดใหญ่ และที่สถานี กลางนี้สามารถเลือกข้อมูลเก็บบันทึกไว้เพื่อ วิเคราะห์หรือตรวจดูในภายหลังได้ การส่งข้อมูลจากตัวผู้ป่วยไปยังสถานีกลางนั้น อาจใช้วิธีต่อ สายไฟฟ้าโดยตรง แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือมีสายเกะกะ และอาจทำความรำคาญให้แก่ตัวผู้ป่วยได้ ดัง นั้น จึงมีระบบการส่งข้อมูลจากตัวผู้ป่วยไปยัง สถานีกลางอีกวิธีหนึ่ง คือ ใช้การส่งข้อมูลด้วย ระบบรับส่งวิทยุ ทำให้ไม่ต้องใช้สายต่อ แต่วิธีนี้ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าการโมนิเตอร์ด้วยระบบสถานีกลางนี้มีประโยชน์มาก เพราะทำให้ผู้ดูแลผู้ป่วย คือ แพทย์ และพยาบาลสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรคได้ที่สถานีกลาง สำหรับการทำงานของ ระบบโมนิเตอร์ผู้ป่วยทั้งระบบข้างเตียงและระบบ ที่มีสถานีกลาง มักมีระบบสัญญาณเตือนร่วมอยู่ ด้วย คือสามารถปรับตั้งเครื่องโมนิเตอร์ไว้ เมื่อข้อมูลจากตัวผู้ป่วยมีค่าผิดไปจากข้อมูลที่ต้องการ ก็จะทำให้เครื่องส่งสัญญาณเตือนทั้งเสียงและแสง ตัวอย่างเช่น เมื่ออัตราเต้นของหัวใจผู้ป่วยเร็ว ไปหรือช้าไปกว่าที่ได้ปรับตั้งเอาไว้ เป็นต้น

เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย, เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย หมายถึง, เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย คือ, เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย ความหมาย, เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu