ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21, แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 หมายถึง, แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 คือ, แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ความหมาย, แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21

          เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technolong - IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (information ข้อมูลข่าวสาร) ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร โทรคมนาคมและการทำงานในระบบอัตโนมัติแบบต่างๆ

          ในปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างแพร่หลายมากในทุกกิจการ แนวโน้มที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในกิจกรรมหลากหลายประเภทโดยมีราคาที่ถูกลง และมีขีดความสามารถในการทำงานสูงขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มดังกล่าวนี้เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการด้านฮาร์ดแวร์ (ทั้งส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเนื่องต่างๆ) และด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งได้มีการคิดค้นซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่ทำให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่คอมพิวเตอร์ควบคุมได้กับงานต่างๆมากมายอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

          ความคาดหวังของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในอนาคตอันใกล้ คือ ต้นศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่การที่จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานที่สนับสนุนมนุษย์ให้ทำงานได้มากขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกขึ้นโดยเฉพาะการที่จะมีระบบการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น เช่น สามารถพูดให้คำสั่งหรือโต้ตอบกันเป็นภาษาพูด ดังเช่นที่มนุษย์พูดกัน ความสามารถที่จะโต้ตอบกับมนุษย์ในลักษณะธรรมชาติเช่นนี้ จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือมนุษย์ที่พิการหรือทุพพลภาพ เช่นคนหูหนวก คนใบ้ หรือคนตาบอด ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และสื่อสารกับคนปกติทั่วไปได้และจะเข้าใกล้ภาพฝันที่เคยเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่จะมีหุ่นยนต์ที่สามารถพูดได้โต้ตอบกับมนุษย์ได้โดยตรง ในทางปฏิบัติ อาจไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างเป็นหุ่นยนต์ เพียงแต่เป็นอุปกรณ์ประกอบที่อาจติดอยู่กับตัวมนุษย์ หรือติดอยู่กับเครื่องมือที่มนุษย์ต้องใช้ ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ความพยายามในการพัฒนาตัวแบบและระบบที่จำลองความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ทำในรูปแบบงานวิจัยด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) ซึ่งประสบความสำเร็จในขอบเขตจำกัด ได้แก่ การแปลภาษาที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ ระหว่างภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศส เช่น Taum - Meteo ที่ใช้ในประเทศแคนาดา

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21, แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 หมายถึง, แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 คือ, แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ความหมาย, แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu