ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โรคอ้วน, โรคอ้วน หมายถึง, โรคอ้วน คือ, โรคอ้วน ความหมาย, โรคอ้วน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โรคอ้วน

          โรคอ้วนเป็นภาวะที่เกิดจากการเก็บสะสมไขมันไว้ในร่างกายมากเกินควร ในผู้ใหญ่อาจใช้ค่าดัชนีความหนาของร่างกายเป็นตัวบอกว่าอ้วนหรือผอมได้ โดยคำนวณดัชนีนี้จากสูตร น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมต่อส่วนสูงเป็นเมตร๒ ค่าปกติในตัวผู้ชายคือ  ๒๐-๒๗ ส่วนในผู้หญิง คือ ๒๐-๒๔ กิโลกรัมต่อส่วนสูงเป็นเมตร๒  ถ้าใครมีค่าต่ำกว่า ๒๐ ถือว่าขาดโปรตีนและแคลอรีผู้ชายที่มีค่ามากกว่า ๒๗ หรือผู้หญิงที่มีค่ามากกว่า ๒๔ ให้พึงระวังว่าอ้วนเสียแล้ว  คนอ้วนที่ดัชนีความหนาของร่างกายเกิน ๓๐กิโลกรัมต่อส่วนสูงเป็นเมตร๒   มีอัตราตายสูงกว่าคนทั่วไปถึงร้อยละ ๓๐  ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคหลายอย่างมากกว่าปกติ เช่น โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดโรคนิ่วในถุงน้ำดี ภาวะไขมันสูงในเลือด ปอดทำงานได้น้อยลง และข้ออักเสบ เป็นต้น
          สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอ้วน  คือ การกินจุและออกกำลังกายน้อย หลักในการลดน้ำหนัก คือ ต้องรู้จักประมาณตนในเรื่องกิน และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอจึงจะสัมฤทธิ์ผลได้

          ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวมาตรฐานเมื่อเทียบกับส่วนสูง

ส่วนสูง
(เมตร)

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)

ส่วนสูง
(เมตร)

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

๑.๔๕
๑.๔๘
๑.๕๐
๑.๕๒
๑.๕๔
๑.๕๖
๑.๕๘
๑.๖๐
๑.๖๒
๑.๖๔

-
-
-
-
-
-
๕๕.๘
๕๗.๖
๕๘.๖
๕๙.๖

๔๖.๐
๔๖.๕
๔๗.๐
๔๘.๕
๔๙.๕
๕๐.๔
๕๑.๓
๕๒.๖
๕๔.๐
๕๕.๔

๑.๖๖
๑.๖๘
๑.๗๐
๑.๗๒
๑.๗๔
๑.๗๖
๑.๗๘
๑.๘๐
๑.๘๒

๖๐.๖
๖๑.๗
๖๓.๕
๖๕.๐
๖๖.๕
๖๘.๐
๖๙.๔
๗๑.๐
๗๒.๖

๕๖.๘
๕๘.๑
๖๐.๐
๖๑.๓
๖๒.๖
๖๔.๐
๖๕.๓
-
-

          คัดมาจากตารางของ Metropolitan Life Insurance Company, U.S.A.

โรคอ้วน, โรคอ้วน หมายถึง, โรคอ้วน คือ, โรคอ้วน ความหมาย, โรคอ้วน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu