ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การให้อาหารสัตว์, การให้อาหารสัตว์ หมายถึง, การให้อาหารสัตว์ คือ, การให้อาหารสัตว์ ความหมาย, การให้อาหารสัตว์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การให้อาหารสัตว์

          อาหารไก่ ใส่ในรางให้กินตลอดเวลา ใช้รางยาวติดข้างกรงไก่ ไก่จะยื่นคอลอดซี่กรงออกไปจิกกินอาหารตามชอบใจ รางอาหารอาจทำด้วยไม้หรือแผ่นสังกะสี  ก่อนให้กินอาหารต้องเลือกชนิดอาหารให้เหมาะกับประเภทของไก่  เช่น ไก่ไข่ ไก่เนื้อ หรือลูกไก่ มีรางน้ำให้กินตลอดเวลา หรือ มีที่ให้น้ำอัตโนมัติ  อาหารแร่ธาตุใช้ผสมกับอาหารผสมสำเร็จรูป แม่ไก่กำลังให้ไข่กินอาหารวันละประมาณ ๑๑๐ กรัม การให้อาหารควรให้กินแต่พอดี ไม่เหลือทิ้งมากเกินไป  ซึ่งถ้าเหลือทิ้งมากจะเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น  บางแห่งนิยมใช้อาหารอัดเม็ดแทนอาหารผง  จะช่วยให้ไก่กินได้สะดวกไม่ฟุ้งกระจาย แต่ราคาแพงขึ้นเล็กน้อย

          อาหารสุกร ใช้อาหารผงแห้งใส่รางให้กิน โดยใช้รางรวมขนาดใหญ่ ทำด้วยซีเมนต์ติดตั้งในคอกสุกรตรงด้านทางเดิน  ปริมาณอาหารที่ให้กินให้พอดีกับความต้องการและจำนวนสุกร ในฟาร์มใหญ่นิยมให้อาหารครั้งเดียว ให้สุกรกินตลอดเวลาหรือจนอิ่ม แต่ฟาร์มขนาดเล็กมักให้อาหาร ๒ เวลา เช้าและเย็น สุกรขุนเพื่อจำหน่ายส่งโรงฆ่าสัตว์ ควรให้กินอาหารประมาณ ๑.๙-๒.๕ กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน   สำหรับน้ำมีให้กินตลอดเวลา  โดยทำเป็นอ่างน้ำหรือแบบก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกร  ๕-๑๐ ตัว นิยมให้เศษผักแก่สุกรหลังจากให้อาหารผสมแล้ว

          อาหารโค ให้ทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบอาหารข้นใส่รางให้กินโดยที่รางอาหารมีลูกกรงกั้นเป็นช่องเฉพาะตัว  ป้องกันการแย่งกันกิน โค กำลังรีดนมให้อาหารข้น ๑ กิโลกรัมต่อน้ำนม ๓ กิโลกรัม ในกรณีที่โคให้น้ำนมได้วันละไม่เกิน ๑๒  กิโลกรัม  หากให้น้ำนมเกินกว่านี้ควรเพิ่มอาหารข้นมากขึ้นตามส่วน เพราะแม่โคต้องการพลังงานมากขึ้น หลังจากให้อาหารแล้วให้หญ้าสดหรือหญ้าแห้งกินตลอดเวลา แต่ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยโคแทะเล็มหญ้าในแปลง ก็ให้แต่หญ้าแห้งอย่างเดียว

          ในกรณีที่ฟาร์มอยู่ใกล้แหล่งวัสดุอื่นๆ เช่น เศษสับปะรด เศษต้นข้าวโพด ก็ใช้วัสดุเหล่านี้ให้โคกินตลอดเวลาได้เช่นกัน

          กรณีโคงาน โคเนื้อก็เช่นกัน หากแต่ใช้ อาหารข้นน้อยกว่าโคนม และให้กินอาหารหยาบหรือหญ้าเป็นอาหารหลัก สำหรับโคขุนเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อผลิตเนื้อชั้นดีต้องให้อาหารพลังงานเพิ่มมากขึ้นตามระยะการขุน

          อาหารแร่ธาตุสำหรับโค  อาจใช้ผสมในอาหารข้นหรือแยกให้ต่างหาก  มีทั้งแบบเป็นผงและอาหารแร่ชนิดแท่ง  อาหารแร่แท่งทำโดยการนำเอาอาหารแร่ผสมมาอัดเป็นแท่งคล้ายก้อนอิฐมีขนาดต่างๆ  แล้วแต่ผู้ผลิตกำหนด เวลาที่จะใช้ให้ใส่ภาชนะ  นำไปวางไว้ในโรงเรือนให้โคเลียกินเองตามใจชอบ

          เมื่อก่อนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์หลายๆ อย่างนำมาผสมเองตามสูตรที่ต้องการ  แต่ปัจจุบันมีบริษัทตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขึ้นมากมาย  ผลิตอาหารสำเร็จรูปจำหน่ายแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ บางบริษัทผลิตอาหารไก่  เป็ด และสุกร บางบริษัทผลิตอาหารโคนม และโคเนื้อด้วยและจำหน่ายเป็นถุง ถุงละประมาณ ๒๕-๓๐ กิโลกรัม ข้างถุงมีข้อความบอกชนิดอาหารและสัดส่วนของสารอาหาร เช่น โปรตีน ไขมันและกาก เป็นต้น

การให้อาหารสัตว์, การให้อาหารสัตว์ หมายถึง, การให้อาหารสัตว์ คือ, การให้อาหารสัตว์ ความหมาย, การให้อาหารสัตว์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu