ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก, สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก หมายถึง, สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก คือ, สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก ความหมาย, สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

          ๑) อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรียวัตถุควรอยู่ระหว่าง ๓๐ : ๑ ถึง ๓๐๐ : ๑ ควรเลือกใช้วัตถุที่ยุบหรือสลายตัวยาก
          ๒) ความจุอากาศของวัสดุปลูกและการระบายน้ำ รากพืชจะเจริญได้ดีที่สุดเมื่อวัสดุปลูกมีการระบายอากาศดี และมีระดับความชื้นและธาตุอาหารเพียงพอ  การกระจาย ขนาดของช่องว่างมีอิทธิพลต่อปริมาณน้ำในวัสดุปลูกที่ดูดยึดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าส่วนมากของช่องว่างมีขนาดเล็กจะเกิดการ ขังน้ำ วัสดุปลูกในภาชนะที่เหมาะสมควรมีช่องว่างอากาศร้อยละ ๑๐ - ๒๐ ถ้าช่องว่างอากาศมากกว่าร้อยละ ๓๕ ปริมาณน้ำในวัสดุปลูกจะลดลง จนพืชอาจขาดน้ำได้ง่าย 
          ๓) ความสามารถในการอุ้มน้ำ ความสามารถในการอุ้มน้ำของวัสดุปลูกที่เหมาะสม ควรอยู่ในช่วงร้อยละ ๓๐ - ๖๐ โดยปริมาตร 
          ๔) ความหนาแน่นรวม ความหนาแน่น ของวัสดุปลูกเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พืชยืนต้น อยู่ได้ ความหนาแน่นรวมของวัสดุปลูกควรอยู่ในช่วง ๐.๖๔ - ๑.๒ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หลังการรดน้ำ

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก, สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก หมายถึง, สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก คือ, สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก ความหมาย, สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu