ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์, การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์ หมายถึง, การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์ คือ, การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ความหมาย, การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์

          จากที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่า รูปแบบการเรียงพิมพ์ตัวอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์นั้น มีหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบระบบเครื่อง ทั้งนี้เพราะตัวอักษรไทยมีการวางตำแหน่งได้ถึง ๔ ระดับ
          รูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม  และสะดวกต่อการแสดงผลที่สวยงาม แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับบน ซึ่งเป็นสระบนและวรรณยุกต์ซึ่งประกอบด้วย     ิ      ี     ึ     ื      ่      ้      ๊      ๋     ์   ิ่      ิ้      ิ๊     ิ์   ระดับกลาง ซึ่งได้แก่ตัวพยัญชนะทั้งหมด คือ ก ข ค ... ฮ และสระ  ะ  า   ำ  เ  แ  โ  ไ  ใ และระดับล่าง ได้แก่ สระ     ุ    และ    
          การป้อนข้อมูลให้คอมพิวเตอร์นั้น คอมพิวเตอร์จะรับทีละตัวอักษร แล้วเครื่องจะทำการตรวจสอบว่าตัวอักษรที่รับมาอยู่ระดับใด ถ้าเป็นระดับกลางและล่าง ก็จะแยกใส่ตามตำแหน่ง แต่ถ้าเป็นระดับบนก็จะตรวจสอบว่าตัวพิมพ์ตัวก่อน หรือตำแหน่งที่จะไปใส่ในระดับบน มีตัวอักษรรออยู่ก่อนหรือไม่ ถ้ามีจะต้องพิจารณาในรูปการรวมสระ เช่น ตัวเดิมเป็น   ิ และตัวใหม่เป็น  ่ ผลรวมที่เกิดขึ้นเป็น    ิ่

การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์, การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์ หมายถึง, การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์ คือ, การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ความหมาย, การแสดงผลอักษรไทยด้วยคอมพิวเตอร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu