ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พายุไต้ฝุ่น, พายุไต้ฝุ่น หมายถึง, พายุไต้ฝุ่น คือ, พายุไต้ฝุ่น ความหมาย, พายุไต้ฝุ่น คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พายุไต้ฝุ่น

          พายุไต้ฝุ่น   เฮอร์ริเคน (hurricane) ไซโคลน (cyclone) บาเกียว  (baquio) หรือวิลลี่วิลลี่ (willy  willy) เหล่านี้เป็น "พายุไซโคลนในโซนร้อน" หรือ "พายุหมุนในโซนร้อน" (tropical  cyclones) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่มีชื่อต่างๆ กันตามบริเวณแหล่งที่เกิด  พายุชนิดนี้เกิดขึ้นเฉพาะในโซนร้อนของมหาสมุทร หรือทะเลที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ ๒๖°ซ. หรือ  ๒๗°ซ.  ขึ้นไป  และมีปริมาณไอน้ำสูง ในซีกโลกเหนือ ทิศของลมรอบศูนย์กลางของพายุเหล่านี้จะพัดจากขวาไปซ้าย ในทิศตรงข้ามกับเข็มนาฬิกา   และมีความเร็วของรอบศูนย์กลางตั้งแต่ ๑๑๗  กิโลเมตร ต่อชั่วโมงขึ้นไป  ส่วนในซีกโลกใต้เหล่านี้เกิดขึ้นในเขตร้อนบางส่วนของมหาสมุทรอินเดีย  แปซิฟิกและแอตแลนติกเหนือด้วย  เว้นแต่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ในซีกโลกใต้ไม่เคยปรากฏว่ามีพายุเฮอร์ริเคนเกิดขึ้นเลย
          ลักษณะของพายุไซโคลนในโซนร้อนหรือพายุหมุนในโซนร้อนแบ่งออกได้ตามลำดับต่อไปนี้
          -  ดีเปรสชั่น (depression) คือพายุไซโคลนในโซนร้อน ซึ่งมีความเร็วลมรอบบริเวณศูนย์กลางไม่เกิน  ๖๓  กิโลเมตร
              ต่อชั่วโมง
          -  พายุโซนร้อน (tropical  storm)  คือพายุไซโคลนในโซนร้อน ซึ่งมีความเร็วลมรอบศูนย์กลางตั้งแต่  ๖๔  ถึง ๑๑๗
              กิโลเมตรต่อชั่วโมง
          -  เฮอร์ริเคน   (ไต้ฝุ่น   ไซโคลน  บาเกียว  และวิลลี่วิลลี่) คือ พายุไซโคลนในโซนร้อน  ซึ่งมีความเร็วลมรอบศูนย์กลาง
             มากกกว่า ๑๑๗  กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
             เมื่อเปรียบเทียบจำนวนของการเกิดพายุไซโคลนในโซนร้อนกับปรากฏการณ์อื่น  แล้วจะเห็นได้ว่าในปีหนึ่งๆ มีจำนวน พายุไซโคลนในโซนร้อนเกิดขึ้นน้อยกว่า การเกิดของพายุนี้จำต้องมีลักษณะของอากาศหลายอย่าง  ซึ่งเข้าจังหวะกันพอดี  นักวิทยาศาสตร์
ได้สังเกตว่าส่วนมากพายุไซโคลนในโซนร้อนเกิดจาก "คลื่นตะวันออก"   (easterly  waves)คลื่นตะวันออกนี้  คือ บริเวณความกดอากาศต่ำซึ่งเคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกไปทางทิศ ตะวันตกและส่วนมากอยู่ในบริเวณละติจุดต่ำๆ แต่อยู่นอกเขตของบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพราะยังไม่เคยปรากฏว่าได้ตรวจพบพายุไซดคลนในโซนร้อนเกิดที่เส้นศูนย์สูตรเลย
                ตารางไปนี้แสดงจำนวนและแหล่งเกิดของพายุหมุนในโซนร้อนในคาบ ๑๐ ปีตามบริเวณต่างๆ ของโลก


         ต่อไปนี้ เราอาจจะอธิบายลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ของไต้ฝุ่นได้เป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้
         ๑. พายุไต้ฝุ่น  คือพายุโซนร้อน  ซึ่งเกิดในมหาสมุทรหรือทะเลในโซนร้อนและมีลมพัดรอบศูนย์กลางอย่างน้อยด้วยความ
เร็ว ๑๑๘  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  (อาจจะถึง ๓๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้)
         ๒. พายุไต้ฝุ่น  เป็นบริเวณความกดต่ำ  ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นร้อยๆ  กิโลเมตรจนถึงประมาณ ๑,๖๐๐  กิโลเมตร  หรือกว่านั้น และมีอายุอยู่ได้หลายๆ วัน  ลมของพายุนี้พัดรอบๆ ศูนย์กลางและลอยตัวขึ้นคล้ายบันไดวน
         ๓. คุณสมบัติที่สำคัญและน่าสนใจอย่างหนึ่งของพายุนี้ก็คือ  ที่บริเวณศูนย์กลางของพายุเราเรียกว่า "ตา" ของไต้ฝุ่น   ตาเป็นบริเวณเล็กๆ ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๑๐  ถึง  ๕๐  กิโลเมตร ในบริเวณตาของไต้ฝุ่นจะมีอากาศค่อนข้างดี  ลมพัดค่อนข้างเบา
         ๔. พายุไต้ฝุ่น   มีพลังงานมากมายมหาศาล  ในวันหนึ่งสามารถผลิตพลังงานได้เท่ากับลูกระเบิดไฮโดรเจนขนาด  ๑  ล้านตัน ที เอ็น ที ได้มากว่า  ๑๐,๐๐๐  ลูก  ไต้ฝุ่นได้รับพลังงานมหึมาจากพลังงานความร้อนแฝง  ซึ่งไอน้ำในทะเลกลั่นตัวเป็นน้ำ
         ๕. ในละติจูดต่ำๆ   ไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวตามกระแสลมส่วนใหญ่จากทิศตะวันออก มาทางทิศตะวันตก และค่อยโค้งขึ้นไปทางละติจูดสูง แล้วเวียนโค้งกลับไปทางทิศตะวันออกอีก
         ๖. เมื่อไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นดิน ภูเขา หรือมวลอากาศเย็น  ทำให้พลังงานของไต้ฝุ่นค่อยๆ  สลายตัวลงอย่างรวดเร็ว กลายเป็นพายุโซนร้อนหรือดีเปรสชั่น
         ๗. อันตรายจากพายุไต้ฝุ่น  มีหลายอย่าง เช่น  ฝนตกหนัก ลมแรง   พายุฟ้าคะนอง  คลื่นจัด และอุทกภัย (ซึ่งมักจะทำให้มีผู้คนเสียชีวิตได้มาก)  ฝนอาจจะตกได้กว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตรในระยะเวลา ๒๔  ชั่วโมง  พายุโซนร้อนซึ่งพัดเข้าแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อ ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๕ ทำให้คนเสียชีวิตประมาณ  ๑,๐๐๐คน  และสูญเสียทรัพย์สมบัติหลายร้อยล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุเนื่องจากน้ำทะเลท่วม
          เมื่อวันที่ ๑๒ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๓  พายุไซโคลนในมหาสมุทรอินเดียเคลื่อนตัวผ่านบริเวณแม่น้ำคงคาและพรหมบุตร (Ganges- Brahmaputra) ประเทศบังคลาเทศพายุไซโคลนลูกนี้มีความรุนแรงมาก  มีอิทธิพลกระทบกระเทือน ต่อประชาชนกว่า  ๓   ล้านคนในเนื้อที่กว่า ๗,๕๐๐  ตารางกิโลเมตร  มีผู้เสียชีวิตประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  คน ส่วนอันตรายอย่างอื่น   เช่น  อดตายหรือโรคระบาดนั้นตามมาภายหลังอีกมากมายหลายอย่างฉะนั้นเมื่อพายุไซโคลนในโซนร้อนอยู่ที่ไหน     จึงควรจะอยู่ห่างจากที่นั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง จงอย่าอยู่ในที่ลุ่มหรือที่ต่ำเป็นอันขาด
           ๘.เราสามารถจะกำหนดที่อยู่ของพายุไต้ฝุ่นได้    โดยการวัดความกด ตรวจดู
ลักษณะอากาศ  ทิศ  และความเร็วลม  การหาที่อยู่ของไต้ฝุ่นอาจสำรวจได้จากเครื่องมือหลายอย่าง   เช่น
           -สถานีตรวจอากาศตามเกาะหรือในทะเล
           -เครื่องบินตรวจอากาศ
           -เรดาร์
           -ดาวเทียมตรวจอากาศ
            ๙.ในปัจจุบันนี้  โดยที่ระบบโทรคมนาคมของการสื่อสารมวลชนดีขึ้นมาก ประชาชนสามารถจะทราบคำเตือนเรื่องพายุไต้ฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว   จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ประชาชนควรระมัดระวังในเมื่อได้รับคำเตือนเรื่องพายุร้ายแรงและอันตรายจากพายุไต้ฝุ่น เรือในทะเลควรจะหลบหนีออกไปจากบริเวณไต้ฝุ่น  เรือในทะเลควรจะหลบหนีออกไปจากบริเวณไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่น, พายุไต้ฝุ่น หมายถึง, พายุไต้ฝุ่น คือ, พายุไต้ฝุ่น ความหมาย, พายุไต้ฝุ่น คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu