ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร, การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร หมายถึง, การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร คือ, การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร ความหมาย, การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร

          ในการสื่อสารสมัยใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์หลายหน่วยจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ในการส่งโทรเลขและเทเล็กซ์ (telex) เครื่องคอมพิวเตอร์จะรับข้อความโทรเลขเข้าไปเก็บไว้ในส่วนความจำและจะส่งออกไปยังไปรษณีย์โทรเลขปลายทางเมื่อไปรษณีย์โทรเลขปลายทางพร้อมที่จะรับและส่งตามลำดับก่อนหลังของโทรเลขนั้น   โดยดูว่าเป็นโทรเลขด่วนหรือโทรเลขธรรมดา ในขณะเดียวกันก็รับโทรเลขจากไปรษณีย์อื่นส่งเข้าและพิมพ์ออกมา เพื่อนำไปส่งผู้รับในเขตไปรษณีย์ของตน  แต่ถ้าเป็นเทเล็กซ์ คอมพิวเตอร์จะส่งข่าวสารไปยังเครื่องรับที่บ้านหรือที่สำนักงานของผู้เช่าโดยตรง ส่วนโทรเลขนั้นเพียงแต่ส่งผ่านไปยังไปรษณีย์อื่น ซึ่งจะนำข่าวสารเข้าไปเก็บไว้ในส่วนความจำ แล้วจะส่งออกไปยังไปรษณีย์ปลายทางเมื่อถึงจังหวะตามที่เขียนคำสั่งเอาไว้ และตามวิธีการติดต่อสื่อ
สารข้อมูลแบบคอมพิวเตอร์
          การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าควบคุมการสื่อสารทำให้มีความคล่องตัว (flexibility) มาก สามารถขยายกิจการให้กว้างขวางและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการโทรศัพท์ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในหมู่ประชาชนและวงการธุรกิจเป็นอันมากนั้น  มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปีการใช้คอมพิวเตอร์เข้าควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ที่เรียกว่าอีเอสเอส (electronic  switch  systems; ESS) สามารถขยายบริการและใช้งานหลายสายได้มากกว่าระบบครอสบาร์ (crossbar) ประมาณ ๓ - ๔  เท่าตัว   โดยใช้สถานที่ตั้งของชุมสายเดิม สามารถเก็บชุดคำสั่งควบคุมไว้ สามารถเปลี่ยนชุดคำสั่งใหม่เมื่อต้องการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและขยายจำนวนให้มากกว่าเดิม สามารถต่อสายตามหมายเลขที่ต้องการได้รวดเร็วแม้จะเป็นโทรศัพท์ทางไกล ส่งสัญญาณเสียงว่างหรือไม่ว่าง ถ้าเรียกอยู่นานก็ทำหน้าที่ตัดสายและสามารถคิดเงินค่าโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ตามอัตรา เวลาที่ใช้และระยะทาง โดยอาศัยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ป้อนไว้เมื่อถึงสิ้นเดือน แต่ละเดือนแต่ละงวดของการเก็บเงินคอมพิวเตอร์จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแยกตามหมายเลขของผู้ใช้ทำให้ลดแรงงานในการคิดคำนวณ
          โดยหลักการเช่นนี้สามารถปรับปรุงไปใช้กับการสื่อสาร วิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ สื่อสารดาวเทียมและไปรษณีย์
          นอกจากนี้ ยังได้มีการนำไมโครโพรเซสเซอร์เข้าใช้ในเครื่องโทรศัพท์ ทำให้ไม่ต้องหมุนหรือกดปุ่มเลขหมายต่างๆ ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังสามารถทวนเลขหมายเดิมหลายครั้งได้เองเมื่อสายไม่ว่าง สามารถจำหมายเลขที่เราต้องการติดต่อบ่อยๆ และหมายเลขที่จำเป็นเช่น หมายเลขของสถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง และโรงพยาบาล เป็นต้น ในขณะหมุนหมายเลขสามารถแสดงเวลาตามเวลาของนาฬิกาทั่วๆ ไป แสดงเวลาของการพูดในแต่ละครั้ง  แสดงจำนวนครั้งของการใช้โทรศัพท์ และสามารถเปลี่ยนชุดคำสั่งและเปลี่ยนเลขหมายที่จำไว้ใหม่เป็นต้น

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร, การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร หมายถึง, การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร คือ, การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร ความหมาย, การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 11

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu