ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การตั้งถิ่นฐานในชนบท, การตั้งถิ่นฐานในชนบท หมายถึง, การตั้งถิ่นฐานในชนบท คือ, การตั้งถิ่นฐานในชนบท ความหมาย, การตั้งถิ่นฐานในชนบท คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การตั้งถิ่นฐานในชนบท

          สำหรับการตั้งถิ่นฐานในชนบทนี้ การวางแผนจะกระทำได้ยาก เนื่องจากบ้านเรือนตั้งกระจาย  มีเนื้อที่กว้างขวาง  ในประเทศไทย  รัฐจัดรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานในชนบทเป็นหลายลักษณะหรือเป็นโครงการ ในที่นี้จะยกตัวอย่าง ๓  ประเภท  ได้แก่  การตั้งถิ่นฐานในนิคมสร้างตนเองภาคกลาง การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่          การปฏิรูปที่ดินเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ในรูปของการวางแผนการตั้งถิ่นฐานในชนบท เป็นการปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกรทั้งปวง     รวมทั้งช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น  ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินก็คือ การจัดตั้งโครงการปฏิรูปที่ดินสำเร็จรูปในอำเภอต่าง ๆ  ที่ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  โครงการดังกล่าวจะมีบริเวณประมาณ   ๑๒,๐๐๐  ไร่  โดยแบ่งเป็นเนื้อที่เกษตรกรรมของสมาชิกโครงการ ๑๐,๐๐๐ไร่ ส่วนอีก ๒,๐๐๐ ไร่ เป็นที่สำหรับสหกรณ์โรงเรียน  วัด  ตลาด  บ้าน สถานีอนามัย โรงสีถนน คลอง คู บ่อน้ำสาธารณะ ตลอดจนป่าไม้ชุมชน  และอาจมีสถานที่ที่เก็บรักษาไว้สำหรับใช้เป็นที่เกษตรกรรมในอนาคตอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการปฏิรูปที่ดินสำเร็จรูปเปรียบเสมือนการตั้งถิ่นฐานใหม่ในชนบท   จังหวัดที่ดำเนินการตามโครงการนี้ เช่น ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี เป็นต้น

การตั้งถิ่นฐานในชนบท, การตั้งถิ่นฐานในชนบท หมายถึง, การตั้งถิ่นฐานในชนบท คือ, การตั้งถิ่นฐานในชนบท ความหมาย, การตั้งถิ่นฐานในชนบท คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu