ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย, เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย หมายถึง, เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย คือ, เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย ความหมาย, เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

          เวลามาตรฐาน  คือเวลาที่มีมาตรวัด (time scale)อย่างเที่ยงตรงและคงที่ สามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของคาบเวลา (period) มีหน่วยเป็นปี วัน ชั่วโมง นาที และวินาที ตามลำดับ สำหรับเดือนนั้นจะไม่เกี่ยวกับเวลาในที่นี้ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแบ่งเดือนตามปฏิทิน มีชื่อเดือนตามประวัติศาสตร์ ในสมัยก่อนจนถึงปลาย พ.ศ. ๒๕๑๔ ประเทศแต่ละประเทศเป็นผู้คำนวณเวลาโดยวิธีการทางดาราศาสตร์กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของวัน  และรักษาเวลาโดยมีการเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ แล้วใช้เวลานั้นเป็นเวลาอัตราของประเทศแต่ละประเทศ  ซึ่งใกล้เคียงกันผิดมากผิดน้อย  แล้วแต่ความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดคำนวณหาเวลา  และที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์รักษาเวลาที่ใช้ ไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทย เราใช้วิธีการเปรียบเทียบเวลาที่คำนวณมาได้กับเวลากรีนิช แล้วประกาศเป็นเวลาอัตราประเทศไทย  และปรับแต่ได้ตามที่สถาบันรักษาเวลาของแต่ละประเทศจะเห็นสมควร
         เวลามาตรฐานในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของอุปกรณ์รักษาเวลา  แต่ละประเทศได้คิดค้นอุปกรณ์รักษาเวลาชนิดต่างๆ ขึ้นมา เช่น นาฬิกาควอตซ์   นาฬิกาปรมาณู เพื่อใช้ในการรักษาเวลาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้รักษาเวลาได้อย่างเที่ยงตรงและต่อเนื่อง
         ความจำเป็นที่ต้องมีมาตรฐานเวลาที่เป็นอันดับหนึ่งอันเดียวกันทั้งโลกจึงเกิดขึ้น  เนื่องจากเราใช้เวลาเป็นมาตรวัดในกิจการต่างๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะความถี่ (frequency) จะไม่แน่นอนถ้าเวลาไม่แน่นอน ในทำนองเดียวกัน เวลาจะไม่แน่นอนถ้าความถี่ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ที่ใช้รักษาเวลาตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันนั้น ใช้ตามความความสัมพันธ์นี้ทั้งสิ้น
         ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗)จากการประชุมของสถาบันรักษาเวลามาตรฐาน ระหว่างประเทศครั้งที่ ๑๓ ที่กรุงปารีส ได้กำหนดมาตราของเวลาขึ้นใหม่โดยใช้ ๑ วินาทีเท่ากับความถี่ ๙,๑๙๒,๖๓๑,๗๗๐ รอบของแสงจากธาตุซีเซียม (cesium) ซึ่งเปลี่ยนจากภาวะหนึ่งไปยังอีกภาวะหนึ่งที่ต่างระดับกันในภาวะปกติของปรมาณูของซีเซียม(Cs133) เวลาที่กำหนดขึ้นใหม่นี้เรียกว่า เวลาปรมาณู(atomic time หรือตัวย่อ A.T.) และจัดให้เวลามาตรฐานที่รักษาเวลา โดยอุปกรณ์รักษาเวลามาตรฐานชนิดนี้เป็นมาตรฐานปฐมภูมิ (primary standard) ซึ่งเป็นเวลาที่คงที่ที่สุด และเดินต่อเนื่องไปโดยไม่คำนึงถึงเวลาตามธรรมชาติ แต่จะมีการปรับแต่ให้เข้ากับธรรมชาติ

        ก่อน พ.ศ. ๒๕๑๕ การปรับแต่งเวลา กระทำโดยการทำให้เวลาช้าลงหรือเร็วขึ้น ให้ลงตัวกับธรรมชาติแต่ละปี ในช่วงนั้น คาบของวินาทีเท่ากันหมด  ในทางปฏิบัติเราจะเพิ่มหรือลดความถี่ (fre-quency offset) ให้คาบของวินาทีเร็วขึ้นหรือช้าลง  เช่น นาฬิกาของเราเดินด้วยความถี่จากควอตซ์  หรืออะตอมิก (atomic) ด้วยความถี่ ๑๐๐,๐๐๐ เฮิรตซ์ หรือความถี่ ๑๐๐,๐๐๐ รอบต่อวินาที ถ้าเราเพิ่มความถี่เข้าไป คาบของวินาทีก็จะช้าลง ถ้าเราลดความถี่คาบของวินาทีก็จะเร็วขึ้น
         ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเวลาแบบนี้ คือ คาบของเวลาจากจุดเริ่มต้นคือต้นปี และจุดสุดท้ายคือปลายปี ตรงกับธรรมชาติ แต่ช่วงกลางปีนั้นเราไม่คำนึงถึง ทำให้ผิดไปจากธรรมชาติ ๑.๔ วินาทีในบางครั้ง ซึ่งจำนวนนี้อาจทำให้กิจการบางอย่างที่ใช้เวลายอมไม่ได้ เพราะทำให้เกิดอัตราผิด
        นอกจากนี้ ยังมีผลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพราะในอนาคตเราจะไม่สามารถคำนวณเวลากลับมาวันนี้และวินาทีนี้ในตอนกลางปีได้ เพราะอัตราผิดถึง ๑.๔ วินาที นั้นเกินวินาที
       หลัง พ.ศ. ๒๕๑๕ จากผลเสียดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ได้ร่วมกันแก้ปัญหานี้โดยประกาศใช้เวลาตามข้อตกลงใหม่นานาชาติ (International Radio Consultative  Committee, Recommendation  460-1, revised 1974) ซึ่งนานาชาติรวมทั้งประเทศไทยด้วยยอมรับ ใช้วิธีการปรับแต่โดยเพิ่มหรือลด ๑ วินาที (leap second) ในตอนต้นปีหรือปลายปี ถ้าอัตราผิดของเวลาเกินกว่า ฑ๐.๗  วินาทีสำหรับประเทศไทยจะประกาศเปลี่ยนในวันที่ ๑  มกราคม เวลา ๐๗.๐๐ น. และในวันที่ ๑ กรกฎาคม  เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือจะเป็นผู้ประกาศ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาโลก
       จากการปรับแต่เวลาแบบใหม่ โดยการเพิ่ม หรือลด ๑ วินาทีนั้น ทำให้อัตราผิดของเวลาตามธรรมชาติกับเวลาจากอุปกรณ์รักษาเวลาที่ใช้ในปัจจุบัน คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง มีอัตราผิดน้อยกว่า ฑ๐.๗ วินาที ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน เพราะยังไม่มีหนทางปฏิบัติอื่นที่ดีกว่า

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย, เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย หมายถึง, เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย คือ, เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย ความหมาย, เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 2

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu