แสดง 51 - 60 จาก 64 รายการ

ประติมากรรมรูปเคารพ

ประติมากรรมรูปเคารพ

         ประติมากรรมรูปเคารพ เป็นงานศิลปกรรมเพื่อแสดงความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักใหญ่โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เป็นการรับใช้พระพุทธศาสนาในทางศิลปะด้วย ...

ประติมากรรมไทย

ประติมากรรมไทย

         ประติมากรรมเป็นผลงานศิลปกรรมที่เป็นรูปทรง ๓ มิติ ประกอบจากความสูง ความกว้างและความนูนหรือความลึกรูปทรงนี้มีปริมาตรที่จับต้อ ...

การบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

การบูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

         เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผา พระราชวังหลวงก็ถูกเผาไปจนหมดสิ้น ครั้งถึงรัชกาลที่ ๔แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ...

พระราชวังในส่วนภูมิภาค

พระราชวังในส่วนภูมิภาค

         พระราชวังในส่วนภูมิภาคหมายถึงพระราชวังซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเสด็จไปยังหัวเมืองห่างไกลจากกรุงเทพฯทั้งนี้เพื่อ ...

พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕

พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕

         สมัยรัชกาลที่๕เป็นสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย ตั้งแต่มีการขยายตัวของกรุงเทพฯ ไปทางด้านทิศเหนือพร้อมทั้งตัดถนนหนทางไปเช ...

พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๔

พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๔

         ในสมัยรัชกาลที่  ๔  มีการสร้างพระราชวังขึ้นหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเก ...

พระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง)

พระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง)

         พระราชวังบวรสถานพิมุข(วังหลัง)สร้างขึ้นในพ.ศ.๒๓๒๘ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกปากคลองบางกอกน้อย ...

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

         พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า)สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างพระบรมมหาราชวังในพ.ศ.๒๓๒๕ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก โดยมีด้า ...

พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั

พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั

         พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑เป็นครั้งแรกนั้นได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆเพิ่มขึ้นอีกในรัชกาลต่อๆมาดังนี้ ...