ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕, พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕ หมายถึง, พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือ, พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕ ความหมาย, พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕

          สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย  ตั้งแต่มีการขยายตัวของกรุงเทพฯ  ไปทางด้านทิศเหนือพร้อมทั้งตัดถนนหนทางไปเชื่อมยังส่วนที่ขยายตัวนั้น มีการสร้างอาคารสถานที่ราชการขึ้นใหม่ๆ หลายแห่ง และที่สำคัญคือการสร้างพระราชวังขึ้นใหม่ที่นอกเขตกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ เปรียบเสมือนการเปิดประตูเมืองไปสู่ความเจริญยุคใหม่ตามแบบตะวันตก


พระราชวังดุสิต
          สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือจดถนนสุโขทัย ทิศใต้จดถนนศรีอยุธยา ทิศตะวันออกจดถนนพระรามที่ ๕ และทิศตะวันตกจดถนนสามเสน เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ครั้งแรกจะให้เป็นเพียงที่ประทับแรม พักผ่อน ในวันว่างจากพระราชภารกิจ ต่อมาเมื่อโปรดเกล้าฯ  ให้ตัดถนนสามเสน  ถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินนอก เพื่อเชื่อมระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังที่สร้างใหม่แล้ว  จึงได้โปรดเกล้าฯ  ให้สร้างที่ประทับเป็นการถาวรขึ้นและเสด็จเข้ามาประทับที่พระบรมมหาราชวังเฉพาะเมื่อมีพระราชพิธีต่างๆ  เท่านั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓
          ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ  ให้สร้าง "สวนจิตรลดา" ขึ้นบนพื้นที่ระหว่างพระราชวังดุสิตกับวังพญาไท ริมถนนราชวิถีเพื่อเป็นที่เสด็จประพาสและประทับแรม โดยสร้างพระตำหนักขึ้นหลังหนึ่ง พระราชทานนามว่า "พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน"
          ในสมัยรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถานแล้ว ยังได้เสด็จมาประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นครั้งคราวด้วย จึงโปรดเกล้าฯ ให้ผนวกสวนจิตรลดาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต
          ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ประทับอยู่ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ส่วนที่พระที่นั่งอัมพรสถานโปรดเกล้าฯ ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สิ่งก่อสร้างที่สำคัญในพระราชวังดุสิต
          พระราชวังดุสิต มีพระที่นั่งองค์ต่างๆ สร้างขึ้นตามแบบโบราณราชประเพณี มีการแบ่งเขตพระราชฐานออกเป็นฝ่ายหน้า (ฝ่ายชาย) ฝ่ายใน(ฝ่ายหญิง) มีท้องพระโรงประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตร เป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมและประกอบพระราชพิธีต่างๆ   มีพระที่นั่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ มีตำหนักที่ประทับของพระมเหสี พระราชธิดา และเรือนที่พักของเจ้าจอมและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จอีกเป็นอันมาก พระที่นั่งที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
พระที่นั่งอัมพรสถาน
          เป็นพระที่นั่งประธานของพระราชวัง โดยเป็นที่ประทับและที่ทรงพระสำราญของรัชกาลที่ ๕ นอกจากนั้นยังเสด็จสวรรคตที่ชั้น ๓ ของพระที่นั่งองค์นี้
พระที่นั่งวิมานเมฆ
          เป็นพระที่นั่งไม้สักหลังใหญ่ ปลูกสร้างขึ้นเป็นหลังแรก โดยรื้อมาจากพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ที่เกาะสีชัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับที่พระที่นั่งองค์นี้พร้อมกับพระมเหสี พระสนมเอก และพระราชธิดาหลายพระองค์ ก่อนหน้าที่จะสร้างพระที่นั่งอัมพรสถาน

พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕, พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕ หมายถึง, พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือ, พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕ ความหมาย, พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu