แสดง 51 - 60 จาก 84 รายการ

ไข้ไทฟอยด์และพาราไทฟอยด์

ไข้ไทฟอยด์และพาราไทฟอยด์

         บางทีเรียกกันว่า ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียมไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียมเป็นโรคที่มีลักษณะอาการคล้ายคลึงกัน มีความแตกต่างกันตรง ...

ไข้กาฬนกนางแอ่น หรือไข้กาฬหลังแอ่น

ไข้กาฬนกนางแอ่น หรือไข้กาฬหลังแอ่น

         โรคนี้พบได้ทั่วโลกพบได้บ่อยในเขตร้อนและเขตอบอุ่นอาจมีการระบาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวมักเป็นในเด็กและวัยหนุ่มสาวโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสภาพแออัดเ ...

อหิวาตกโรค

อหิวาตกโรค

         เชื้อต้นเหตุเกิดจากเชื้อบัคเตรีรูปแท่งที่มีลำตัวโค้งงอ ที่ชื่อว่าวิบริโอ คอเลอรี (Vibriocholerae)แ ...

การปลูกกระดูกข้ามคน

การปลูกกระดูกข้ามคน

         เนื้อเยื่อเป็นกลุ่มของเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกันทำหน้าที่ร่วมกัน และเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆในร่างกาย     &nbs ...

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

         การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าเราไม่ออกกำลังหรือออกกำลังไม่พอ ร่างกายก็ผิดปกติ หย่อนสมรรถภาพบางครั้งถึงกับเป็นโรคผู้ที่เป็น ...

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

         ปัญหามลพิษที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมีมากมาย มิใช่แต่เพียงมลพิษทางอากาศทางน้ำ หรือทางเดินที่เรารู้จักกันดีเท่านั้น การ ...

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต

          จากสารานุกรมอเมริกันฉบับ พ.ศ.๒๕๒๒ (ค.ศ.๑๙๗๙)ได้ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้          ...

จิตเวชเด็ก

จิตเวชเด็ก

         เมื่อเด็กเจ็บป่วย  พ่อแม่จะพาไปหากุมารแพทย์หรือแพทย์ประจำครอบครัวเมื่อแพทย์ตรวจแล้วเห็นว่าเด็กควรได้รับการรักษาจากจิตแพทย์เด็ก ก ...

การตรวจสภาพจิตใจ

การตรวจสภาพจิตใจ

         การที่แพทย์จะวินิจฉัยโรค และให้การรักษาผู้ป่วยทางกายหรือทางจิตได้นั้น แพทย์จะต้องตรวจผู้ป่วยเสียก่อน วิธีการตรวจจะมีหลักเกณฑ์ส ...