แสดง 25741 - 25,750 จาก 25,798 รายการ

ลักษณะเรือนพื้นบ้านชาวประมง

ลักษณะเรือนพื้นบ้านชาวประมง

        เรือนพื้นบ้านชาวประมงเป็นเรือนที่ตั้งอยู่ในบริเวณริมทะเลอ่าวไทยเช่นสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและเกาะลันตากระบี่เป็ ...

การสกัดปัสสาวะของไต

การสกัดปัสสาวะของไต

          ในปี ค.ศ.๑๙๔๔ นักสรีรวิทยา ชื่อคาร์ล  ลุดวิค (CarlLudwig)ให้ข้อคิดเห็นว่า โกลเมอรูลัสภายในบา ...

เรือนพื้นบ้านชาวประมง

เรือนพื้นบ้านชาวประมง

        ผู้มีอาชีพประมงอาศัยการจับสัตว์น้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจึงอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำ และตามลำน้ำทั่วไป โดยจะตั้งหมู่บ้านตามส ...

ประเภทของเรือน

ประเภทของเรือน

        ตามลักษณะที่ปรากฏทางรูปทรงและผังพื้นนั้นอาจแยกได้เป็น ๔ประเภทดังนี้         ๑.เรือนทรงจั่วแฝดแบ ...

ลักษณะการจัดผังของหมู่บ้าน

ลักษณะการจัดผังของหมู่บ้าน

        ลักษณะจัดผังของหมู่บ้านดั้งเดิมนั้นตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายต่อมาบรรดาครอบครัวต่างๆได้รวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นตั้งแต่๑๐๐-๔๐๐หลังค ...

เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนกว้างใหญ่ ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆถึง๑๗จังหวัดชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรมเช่นเดียวกับภาคอื่นๆ อาช ...

เรือนพื้นบ้าน

เรือนพื้นบ้าน

         เรือนพื้นที่บ้านแบ่งออกเป็นเรือนชั่วคราวและเรือนถาวร ...

เรือนไทยดั้งเดิม

เรือนไทยดั้งเดิม

         เรือนไทยดั้งเดิมเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูงหลังคาทรงจั่วนิยมทำหลังคาแฝดติดกัน มีรางน้ำตรงกลาง ข้างบนสุดของหลังคาทำไม้ไข ...

เรือนไทยภาคเหนือ

เรือนไทยภาคเหนือ

         เรือนไทยภาคเหนือ เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงคล้ายเรือนไทยภาคกลางแต่มีลักษณะอื่นๆแตกต่างกันมากเพราะดินฟ้าอากาศขนบธรรมเนียมประเ ...