แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

การเลี้ยงและการดูแลแม่หมูระหว่างการอุ้มท้อง

การเลี้ยงและการดูแลแม่หมูระหว่างการอุ้มท้อง

         หมูตัวเมียที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์หรือผสมไม่ได้ผลจะกลับเป็นสัดอีกระหว่างทุกๆ๑๘-๒๔วันหรือโดยเฉลี่ยประมาณ๒๑วันแต่ถ้าผสมได้ผลก็จะไม่กลับเป็น ...

แมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืช

         แมลงที่มีความสำคัญและเป็นอุปสรรคกับการเพาะปลูกยาสูบในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๒จำพวกใหญ่ๆคือ       ...

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

         ฝักข้าวโพดจะแก่จัดและเก็บเกี่ยวได้เมื่อเปลือกหุ้มฝักเริ่มมีสีฟาง ทางที่ดีควรปล่อยข้าวโพดทิ้งไว้ในแปลงให้แห้งดีเสียก่อน เพื่อทุ่นเวลาใ ...

การให้อาหารสัตว์

การให้อาหารสัตว์

         อาหารไก่ใส่ในรางให้กินตลอดเวลาใช้รางยาวติดข้างกรงไก่ไก่จะยื่นคอลอดซี่กรงออกไปจิกกินอาหารตามชอบใจรางอาหารอาจทำด้วยไม้ห ...

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง

         การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาด้านกฎหมายที่น่าจะมีประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการใช้ในงานระบบข้อมูลทางกฎหมายในงานนี้เราต้องนำตัวบทกฎหมายท ...