แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

         รูปหลายเหลี่ยม (Polygon) คือรูปบนระนาบ ที่มีด้านทุกด้านเป็นเส้นตรงถ้าด้านทุกด้านเท่ากันเราเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า ...

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

        ๑.เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงสูงจากพื้นดินประมาณพ้นศีรษะรวมทั้งระเบียงและชานก็ยกสูงด้วยการยกใต้ถุนสูงนี้มีระดับลดหลั่นกันพื้นระเบียงลดจากพื้นห้องนอน๔๐เ ...

ผีเสื้อในประเทศไทย

ผีเสื้อในประเทศไทย

         จากการชมธรรมชาติที่สวยงามรอบบริเวณบ้านหรือในชนบทตามป่าเขาต่างๆเราจะรู้สึกประทับใจในความสวยงามของผีเสื้อหลากสีที่บินวนเวียนกินน้ำหวานดอกไม้  ...

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

         สังคมไทยแต่ก่อนเป็นสังคมที่สบายเพราะมีประชากรน้อยแต่มีที่ทำกินมาก  อีกทั้งยังมีฝนตกเป็นประจำเมื่อถึงฤดูกาลทำให้ผู้คนกระจายกันอยู่ตา ...

การวัดระยะทางบนพื้นราบ

การวัดระยะทางบนพื้นราบ

         เราทราบกันดีว่าระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดบนพื้นราบคือความยาวของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดทั้งสองนั้น ดังนั้นการหาระยะทางระหว่างจุดสองจุ ...

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

         เมื่อต้นรัตนโกสินทร์นับจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากร ...