แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

วัดไทย

วัดไทย

         “วัด” โดยทั่วไปหมายถึงสถานที่ทางศาสนาสำหรับประกอบศาสนพิธีต่างๆ รวมทั้งเป็นที่พำนักของสงฆ์และนักบวช ส่วนคำว่า&n ...

หอพระมณเฑียรธรรมหรือหอพระไตรปิฎกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

หอพระมณเฑียรธรรมหรือหอพระไตรปิฎกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด มีลักษณะเป็นอาคารเครื่องก่อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างโบสถ์วิหารทั่วไป หอพระมณเฑียรธรรมที่เห็นอย ...