แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การงดน้ำ

การงดน้ำ

         การงดน้ำเป็นวิธีการหนึ่งในการบังคับการออกดอกของไม้ผลหลายชนิดและมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายดังที่ได้ทราบแล้วว่าเมื่อต้นไม้ผลได้รับน้ำมากเก ...

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

         ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกสิกร ทำการเพาะปลูกพืชไร่เช่นข้าว ข้าวโพดอ้อยถั่วเหลืองถั่วเขียวทำการปลูกไม ...