ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การงดน้ำ, การงดน้ำ หมายถึง, การงดน้ำ คือ, การงดน้ำ ความหมาย, การงดน้ำ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การงดน้ำ

          การงดน้ำเป็นวิธีการหนึ่งในการบังคับ การออกดอกของไม้ผลหลายชนิด และมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย ดังที่ได้ทราบแล้วว่า เมื่อต้นไม้ผลได้รับน้ำมากเกินไป เช่น ในช่วงฤดูฝน ต้นไม้นั้นจะมีการเติบโตทางด้านกิ่งก้านมาก แต่ไม่มีการออกดอก และจะเริ่มออกดอกต่อเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนหรือย่างเข้าสู่หน้าแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นไม้ขาดน้ำ ในแปลงปลูกไม้ผลที่สามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำได้ จะสามารถใช้วิธีการดังกล่าวใน  การควบคุมการออกดอกของไม้ผลหลายชนิด เช่น การปลูกไม้ผลโดยมีระบบให้น้ำผิวดินต่างๆ เช่น การให้น้ำหยด การใช้สายยางรดน้ำ หรือการใช้ระบบให้น้ำแบบพ่นฝอย วิธีการงดน้ำก็ทำได้ง่าย โดยการหยุดการให้น้ำระยะหนึ่งเพื่อให้ดินแห้ง ส่วนการปลูกไม้ผลบนแปลงแบบยกร่อง ซึ่งปลูกต้นไม้บนสันร่อง และมีน้ำอยู่ในร่องน้ำล้อมรอบ เมื่อต้องการงดน้ำก็สามารถทำได้เช่นกัน  นั่นคือ การสูบน้ำออกจากร่องน้ำดังกล่าว ทำให้รากพืชซึ่งอยู่บริเวณผิวดินไม่สามารถดูดน้ำได้เพียงพอ และเกิดอาการขาดน้ำขึ้น ในช่วงนั้น ต้นไม้ผลจะสร้างตาดอกและเริ่มมีการออกดอกได้ อาจเรียกได้ว่าในช่วงที่ งดน้ำนั้น ต้นไม้ผลเกิดการ "พักตัว" แต่การพักตัวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ต้นไม้หยุดการเจริญเติบโตโดยสิ้นเชิง แต่หมาย ความว่า กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในพืชดำเนินไปได้ช้าลง โดยกระบวนการออกดอก ซึ่งเกิดขึ้นภายในอย่างช้าๆนั้นสามารถดำเนิน ต่อไป และเมื่อได้รับสภาพที่เหมาะสม ก็จะเริ่มมีการเจริญเติบโตของช่อดอกออกมา
          การบังคับการออกดอกของไม้ผลโดยการควบคุมน้ำนั้น จะเริ่มงดการให้น้ำด้วยวิธีการดังกล่าวในช่วงหน้าแล้ง หรือเมื่อไม่มี ฝนตก การงดน้ำอาจใช้เวลายาวนาน ๑ - ๒ สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของ ดินและชนิดของพืช หากเป็นดินเหนียว ซึ่งมีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง อาจต้องใช้เวลางดน้ำยาวนานกว่าในดินทราย ซึ่งดินจะแห้งได้เร็วกว่า ช่วงที่ควรหยุดการให้น้ำเพื่อบังคับการออกดอกของไม้ผลโดยทั่วไป คือช่วง  ที่ต้นมีใบแก่จัดแล้ว การ งดน้ำไม่ควรทำในช่วงที่ ต้นไม้มีใบอ่อน เนื่อง จากช่วงที่ต้นไม้มีการ เจริญของใบอ่อน เป็นช่วงที่ยังไม่พร้อมต่อการออกดอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่มีการออกดอกจากปลายยอด เช่น มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ เมื่องดน้ำไปได้ระยะ หนึ่ง จะสังเกตได้ว่า ต้นไม้จะหยุดการ เจริญเติบโตทางด้านกิ่งใบ ใบเริ่มขาดความสดใส และเริ่มเหี่ยว เมื่อสังเกตเห็นถึงอาการ ดังกล่าวประมาณ ๒ - ๓ วัน ก็เริ่มให้น้ำใหม่ได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ในช่วง ที่ต้นไม้เริ่มขาดน้ำนั้นจะ สร้างตาดอกขึ้นมา และหยุดการเจริญทางด้านกิ่ง- ใบ เมื่อต้นไม้เกิดตาดอก แล้ว หากให้น้ำเข้าไปใหม่ จะทำให้การเจริญเติบโตเริ่มดำเนินการต่อไปได้ ตาดอกซึ่งสร้างขึ้นมาแล้ว ในแต่ละกิ่งก็จะพัฒนาจน กลายเป็นช่อดอกหรือดอกต่อไป จนกระทั่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
          วิธีการงดการให้น้ำดังกล่าวนี้ใช้ได้ผล และใช้กันอย่างแพร่หลายในไม้ผลหลายชนิด เช่น มะม่วง ส้ม มะนาว เงาะ ลางสาด ลองกอง อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ หากต้องการบังคับให้ไม้ผลเหล่านี้ออกดอกในช่วงฤดูฝน จะควบคุมน้ำได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการตกของฝนได้ การบังคับให้ไม้ผลเหล่านี้ออกดอกในช่วงฤดูฝนจึงแทบจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้ ในกรณีที่ต้องการบังคับให้ไม้ผลเหล่านี้ออกดอกในช่วงหน้าแล้งหรือเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน สามารถทำได้ง่ายกว่า แต่มักเป็นระยะเวลาของการออกดอกในช่วงของการออกดอกตามฤดูกาล ปกติ  ซึ่งก็ไม่ค่อยเป็นที่ต้องการนัก  เนื่อง จากผู้ปลูกรายอื่นๆก็สามารถทำให้เกิดการ ออกดอกในช่วงดังกล่าวได้โดยง่ายเช่นกัน

การงดน้ำ, การงดน้ำ หมายถึง, การงดน้ำ คือ, การงดน้ำ ความหมาย, การงดน้ำ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu