แสดง 1 - 10 จาก 252 รายการ

การกำเนิดของโรค

การกำเนิดของโรค

         คนเราจะอยู่เป็นปกติสุขปราศจากโรคได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย๒ประการคือ          ๑)เมื่อเกิดมาจ ...

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

         ปิโตรเลียมมีต้นกำเนิดมาจากสารประกอบอินทรีย์ทั้งของพืชและของสัตว์ที่สะสมตัวปะปนกับตะกอนชนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกอนที่มีอนุภาคขนาดเล็กหรื ...

 ต้นกำเนิดของปลา

ต้นกำเนิดของปลา

         นักวิทยาศาสตร์สามารถสืบหาค้นคว้าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของปลาได้โดยการตรวจดูซากปลาโบราณที่ปรากฏในหินชั้นต่างๆและสามารถจะคำนวณอายุความเก่าได้นักวิทย ...

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ

         มลพิษในอากาศเกิดจากแหล่งกำเนิด๒ ประเภทคือแหล่งซึ่งเคลื่อนที่ได้กับแหล่งซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้ตามปกติยานยนต์ทำให้เกิดมลพิษขณะเคลื่อนที่จึงจ ...

แหล่งกำเนิดข้าวสาลี

แหล่งกำเนิดข้าวสาลี

         จากการสำรวจแหล่งพันธุกรรมของข้าวสาลี  และการขุดซากพืชจากชุมชนโบราณทำให้ทราบว่าแหล่งกำเนิดของข้าวสาลีอยู่ในเขตเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ได้ ...

แหล่งกำเนิดของข้าว

แหล่งกำเนิดของข้าว

         ข้าวที่เกิดมีขึ้นในท้องที่ต่างๆของโลกเรานี้แบ่งออกได้เป็น๓พวก คือ ออไรซาซาไทวา(oryza sativa)มีปลูกกันทั่วไปออไรซาแกลเบอ ...