แสดง 21 - 30 จาก 46 รายการ

นิวคลีโอไทด์

นิวคลีโอไทด์

นิวคลีโอไทด์nucleotideเป็นโครงสร้างพื้นฐานของกรดนิวคลีอิกซึ่งประกอบด้วยนิวคลีโอไซด์neucleosideกับหมู่ฟอสเฟตโดยนิวคลีโอไซด์ประกอบด้วยไนโตรจีนัสเบสnitrogenousbaseเรียกสั้นๆว่าเบสกับน้ำตาลเพน ...

กระบวนการสร้างและสลาย

กระบวนการสร้างและสลาย

กระบวนการสร้างและสลายหรือกระบวนการสันดาปของร่างกายหรือเมแทบอลิซึมหรือเมตาบอลิสมmetabolismมาจากภาษากรีก956949964945946959955953963956959962metabolismosมีความหมายว่าเปลี่ยนแปลงห ...

กรดอะมิโน

กรดอะมิโน

กรดอะมิโนaminoacidคือชีวโมเลกุลที่มีทั้งหมู่ฟังก์ชันอะมิโนและคาร์บอกซิลเป็นส่วนประกอบกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในวิชาชีวเคมีคำว่า ...

เม่นแคระ

เม่นแคระ

ลักษณะและพฤติกรรมเม่นแคระใบหน้าจะมีลักษณะแหลมคล้ายหนูหรือตัวแรคคูนแต่จมูกเล็กจมูกมักขยับกระดุกกระดิกไปมาเหมือนกำลังสูดดมพบกลิ่นผิดไปจากเดิมลำตัวมีหนามแหลมมีสีแตกต่างกันไปตั้งแต่สีพื้นดำหน้าดำ ...

ตุ๊กแกบ้าน

ตุ๊กแกบ้าน

ตุ๊กแกบ้านชื่อวิทยาศาสตร์GekkogeckoLinnaeus1758อันดับSQUAMATAวงศ์GekkonidaeGray1825ชื่อสามัญTokayGeckoชื่อพื้นบ้านตุ๊กแกบ้านตุ๊กแกบ้านนิยมเรียกสั้นๆว่าตุ๊กแกหรือต๊กโตในภาษาเหน ...

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยาMicrobiologyคือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งเรียกว่าจุลินทรีย์ได้แก่แบคทีเรียโปรโตซัวไวรัสเชื้อราและสาหร่ายประวัติศาสตร์ของจุลชีววิทยาแบคทีเรียถูกค ...

เซลล์และทฤษฎีเซลล์

เซลล์และทฤษฎีเซลล์

ร่างกายของคนเราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำงานของระบบต่างๆและอวัยวะดังกล่าวเกิดจากเนื้อเยื่อtissueที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็กๆลงไปอีกหน่วยย่อยนี้เรียกว่าเซลล์จึงกล่าวได้ว่าเซลล์เป็นหน่วยโครงสร้า ...

ไรขนตา Eyelash Mites

ไรขนตา Eyelash Mites

ไรขนตาEyelashMitesเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกปรสิตพวกมันมีอยู่ประมาณ65สายพันธุ์แต่มีอยู่เพียง2สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่กับมนุษย์คือDemodexfolliculorumและDemodexbrevisทั้งคู่ถูกเรียกรวมๆ ...

โครโมโซม

โครโมโซม

โครโมโซมchromosomeเป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตเช่นลักษณะของเส้นผมลักษณะดวงตาเพศและผิวการศึกษาลักษณะโครโมโซ ...

ความผิดปกติของโครโมโซม

ความผิดปกติของโครโมโซม

ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรมความผิดปกติทางพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมซึ่งความผิดปกติดังกล่าวแบ่งได้เป็น2แบบคือ1ความผิดปกติของออโทโซมโครโมโซมร่างกาย2ความผิดปกติของโครโมโซมเพศคว ...