ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กระบวนการสร้างและสลาย, กระบวนการสร้างและสลาย หมายถึง, กระบวนการสร้างและสลาย คือ, กระบวนการสร้างและสลาย ความหมาย, กระบวนการสร้างและสลาย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
กระบวนการสร้างและสลาย


       กระบวนการสร้างและสลาย หรือ กระบวนการสันดาปของร่างกาย หรือ เมแทบอลิซึม หรือ เมตาบอลิสม (metabolism) มาจากภาษากรีก μεταβολισμος ("metabolismos") มีความหมายว่า "เปลี่ยนแปลง" หรือ "โค่นล้ม" (Etymonline)) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์เพื่อการสร้างสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น ซึงเรียกว่าแอแนบอลิซึม (anabolism) และในทางกลับกัน
       กระบวนการย่อยสลาย ที่ทำให้โมเลกุลใหญ่เล็กลงเราเรียกว่าแคแทบอลิซึม (catabolism) กระบวนการสร้างและสลายตามปกติแล้วจะประกอบด้วยขั้นตอนการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่เรียกว่าเมแทบอลิก พาทเวย์ (metabolic pathway) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เมแทบอลิก พาทเวย์
เมแทบอลิก พาทเวย์ที่สำคัญมีดังนี้:
เมแทบอลิก พาทเวย์ทั่วไป
 • กระบวนการสร้างและสลายคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate metabolism)
 • กระบวนการสร้างและสลายแฟตตี้แอซิด (Fatty acid metabolism)
 • ซิตริก แอซิด ไซเคิล (Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle)
 • กระบวนการสร้างและสลายโปรตีน (Protein metabolism)
กระบวนการสลาย (Catabolism)
      แคแทโบลิก พาทเวย์ คือกระบวนการย่อยสะลายโมเลกุลซับซ้อนไปสู่สารประกอบอย่างง่าย:
 • การหายใจของเซลล์ (Cellular respiration) คือ แคแทโบลิกพาทเวย์ ที่สร้างพลังงาน(ATP และ NADPH) จาก โมเลกุล พลังงาน(fuel molecule) ซึ่งเป็นพาทเวย์ที่เกี่ยวข้องกับ การย่อย อาหารด้วย
  • กระบวนการสร้างและสลายคาร์โบไฮเดรต
   • ไกลโคเจโนไลสิส (Glycogenolysis) คือกระบวนการเปลี่ยนแป้ง ไกลโคเจน ไปเป็นน้ำตาล กลูโคส
   • ไกลโคไลสิส (Glycolysis) คือกระบวนการเปลี่ยนกลูโคสไปเป็น ไพรูเวต (pyruvate) และ ATPซึ่งไม่ต้องการ ออกซิเจน
    • เอมบ์เดน-ไทเยอร์ฮอฟ พาทเวย์ (Embden-Meyerhof pathway) เป็นไกลโคไลสิสพาทเวย์ธรรมดา
    • เอ็นต์เนอร์-ดูโดรอฟฟ์ พาทเวย์ (Entner-Doudoroff Pathway) เป็นไกลโคไลสิสพาทเวย์ทางเลือกใน แบคทีเรีย
  • เพนโตส ฟอสเฟต พาทเวย์ (hexose monophosphate shunt)สร้าง NADPH จากกลูโคส
  • โปรตีน แคแทบอลิซึม (Protein catabolism) คือการ ไฮโดรไลสิส โปรตีน ไปเป็นกรดอะมิโน
 • การหายใจที่ใช้อากาศ (Aerobic respiration)
  • อิเล็กตรอน ทรานสเฟอร์ เชน (Electron transfer chain)
  • ออกซิเดตีฟ ฟอสฟอริเรชั่น (Oxidative phosphorylation)
 • การหายใจที่ไม่ใช้อากาศ (Anaerobic respiration)
  • โคริ ไซเคิล (Cori cycle)
  • การหมักกรดแลคติก (Lactic acid fermentation)
  • การหมัก (Fermentation)
  • การหมักเอทานอล (Ethanol fermentation)
กระบวนการสร้าง (anabolism)
      แอแนบอลิก พาทเวย์ เป็นกระบวนการสร้างโมเลกุลของสารที่ซับซ้อน จากสารประกอบตั้งต้นที่เรียบง่าย:
 • ไกลโคเจนิสิส (Glycogenesis)
 • กลูโคนีโอเจนิสิส (Gluconeogenesis)
 • พอร์ไฟริน ซินทีสิส พาทเวย์
 • เอชเอ็มจี-โคเอ รีดักเทส พาทเวย์ (HMG-CoA reductase pathway) ได้เป็น คอเลสเตอรอล และ ไอโซพรีนอยด์ (isoprenoid)
 • เซคอนดารี่ เมแทบอลิซึม (secondary metabolism) เป็นเมตาโบลิก พาทเวย์ ที่ไม่สำคัญต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ หรือการสืบพันธ์ แต่มันมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
 • การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)
  • ปฏิกิริยาที่ขึ้นกับแสง (light reaction)
  • ปฏิกิริยาที่ไม่ขึ้นกับแสง (dark reaction)
 • เคลวิน ไซเคิล (Calvin cycle)
 • คาร์บอน ฟิกเซชั่น (Carbon fixation)
 • การสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide)
เมแทบอลิซึม ยา (Drug metabolism)
       เมแทบอลิก พาทเวย์ เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือทำลาย ยา และสารประกอบ ซีโนไบโอติก (xenobiotic) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเอ็นไซม์ ดังต่อไปนี้:
 • ระบบ ไซโตโครม พี450 ออกซิเดส (Cytochrome P450 oxidase)
 • ระบบ ฟลาวิน-คอนเทนนิ่ง โมโนออกซิเจเนส (Flavin-containing monooxygenase system)
 • ระบบ แอลกอฮอล์ เมแทบอลิซึม (Alcohol metabolism)
เมแทบอลิซึม ไนโตรเจน (Nitrogen metabolism)
      ไนโตรเจน เมตาโบลิซึม ประกอบด้วยพาทเวย์ สำหรับหมุนเวียนและกำจัด ไนโตรเจน ในสิ่งมีชีวิต และกระบวนการทางชีววิทยาของ วงจรชีวธรณีเคมี (biogeochemical cycle) วงจรไนโตรเจน มีดังนี้:
 • วงจรยูเรีย (Urea cycle) มีความสำคัญต่อการกำจัดไนโตรเจน เป็นยูเรีย
 • ชีววิทยาของ ไนโตรเจน ฟิกเซชัน (nitrogen fixation)
 • ไนโตรเจน แอสซิมิเลชัน (Nitrogen assimilation)
 • ไนตริฟิเคชัน (Nitrification)
 • เดนิตริฟิเคชัน (Denitrification)
แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/การเผาผลาญ

กระบวนการสร้างและสลาย, กระบวนการสร้างและสลาย หมายถึง, กระบวนการสร้างและสลาย คือ, กระบวนการสร้างและสลาย ความหมาย, กระบวนการสร้างและสลาย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu