แสดง 1 - 10 จาก 63 รายการ

ประวัติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ประวัติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่3หรือในอีกชื่อคือสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาลที่27แห่งราชวงศ์ปราสาททองเสด็จพระบรมรา ...

18 มกราคม วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พวกเราชาวไทยต่างก็รู้จักพระนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันเป็นอย่างดีทั้งจากหนังสือเรียนละครหรือแม้แต่ในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างมากทั้ง ...

ราชวงศ์จักรี

ราชวงศ์จักรี

ราชวงศ์จักรีเป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทยต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระนามเดิมทองด้วงทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยาทรงสถาปนาราชว ...

ตราไปรษณียากรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ตราไปรษณียากรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงริเริ่มจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติ“BIKEFORMOMปั่นเพื่อแม่”วันที่16สิงหาคม2558และ“ปั่นเพื่อพ่อBIKEFO ...

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่ปีพศ2484-2498และพศ2536-2547โดยการสละราชบัลลังก์ให้แก่พระราชโอรสนโรดมสีหมุนีโดยปัจจุบันพระองค์อยู่ในฐานะพระมหา ...

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง ร.5

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง ร.5

การบูชาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ควรบูชาทุกวันอังคารซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์และวันพฤหัสบดีอันเป็นวันครูเครื่องสักการะให้ถวาย1น้ำมะพร้าวอ่อน2กล้วยน ...

พ่อขุนเม็งรายมหาราช(พญามังราย)

พ่อขุนเม็งรายมหาราช(พญามังราย)

พ่อขุนเม็งรายมหาราชพระผู้สร้างเมืองเชียงรายพ่อขุนเม็งรายเป็นราชโอรสของพระเจ้าลาวเมงแห่งราชวงศ์ลวจักราชผู้ครองหิรัญนครเงินยางกับพระนางอั้วมิ่งจอมเมืองหรือพระนางเทพคำขยายราชธิดาของท้าวรุ่งแก่นช ...

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองหรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่5พระมหากษัตริย์อาณาจักรอยุธยาพระองค์ที่24ครองราชย์พศ2173-พศ2199และทรงเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ปราสาททองราชวงศ์ลำดับที่4ของอาณาจักรอยุธยาจาก ...

ตราแผ่นดินของไทย

ตราแผ่นดินของไทย

ตราแผ่นดินของไทยคือตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์เทพพาหนะของพระนารายณ์ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพโดยเริ่มใช้มา ...

ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์

ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์

ธงชัยราชกระบี่ยุทธธงชัยพระครุฑพ่าห์เป็นธงประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยโบราณใช้เป็นธงชัยสำหรับแห่นำในการเสด็จพระราชดำเนินในกองทัพเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าธงกระบี่ธุชธงพระครุฑพ่าห์ลักษณะของธง ...