ของไหว้ตรุษจีน

ของไหว้ตรุษจีน

การไหว้เจ้าที่ และ ไหว้บรรพบุรุษ ของไหว้เจ้า ที่ ประกอบด้วย ของคาว หมู เป็ด ไก่ ตับ ปลา แล้วแต่ว่าจะไหว้มากหรือน้อย ไหว้ 3 อย่าง เรียกว่า ชุดซาแซ ประกอบด้วย หมู เป็ด ไก่ ไหว้ 5 อย่าง เรียกว่า ชุดโหงวแซ ประกอบด้วย หมู เป็ด ไก่ ตับ ปลา ขนมไหว้ ฮวกก้วยหรือขนมถ้วยฟู คักท้อก้วย หรือ ขนมกุยช่าย เป็นไส้ชนิดใดก็ได้ ขนมจันอับ ซาลาเปา ขนมไหว้นี้ต้องมีสีชมพู หรือมีแต้มจุดแดง ขนมไหว้พิเศษ ขนมเข่ง ขนมเทียน ต้องมียืนเป็นหลัก ผลไม้ ส้ม กล้วยทั้งหวีเลือกเขียวๆ องุ่น แอ๊ปเปิ้ล ชมพู่ ลูกพลับ เครื่องดื่ม น้ำชา 5