แสดง 41 - 43 จาก 43 รายการ

ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีอีสาน

ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีอีสาน

ดนตรีเป็นสิ่งสร้างสรรค์จรรโลงโลกเป็นมรดกของชนชาตินั้นๆทุกชนชาติทุกภาษาย่อมมีดนตรีเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติในเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเองบ้างก็เอาไว้ขับกล่อมเอาไว้ผ่อนคลายความตึงเครียดไว้เป็นสื ...

ลำตัด

ลำตัด

         เป็นการแสดงที่มาจากการแสดงบันตนของแขกมลายูลำตัดจะมีลักษณะตัดและเฉือนกันด้วยเพลง(ลำ)การว่าลำตัดจึงเป็นการว่าเพลงรับฝีปากของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ...

นาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ไทย

         นาฏศิลป์ หมายถึงศิลปะการฟ้อนรำหรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงามให้ความบันเทิงอันโน้มน้าวอา ...